Wythnos 4: Rhigymau Actol

Gwylio neu wrando ar Rigymau Actol Her Rigymu Dosbarth Derbyn isod. Pa rigwm ydych chi’n ei ddysgu?

Mae ystumiau’n helpu plant i gofio’r geiriau ac ymuno â phethau. Gallwch chi ddysgu caneuon clapio a chaneuon actol yma.

Pen, Ysgwyddau, Coesau, Traed

Head, Shoulders, Knees and Toes

Migldi Magldi

A Sailor Went to Sea