Wythnos 1: Rhigymau Rhifau

Gwylio neu wrando ar Rigymau Rhifau Her Rigymu Dosbarth Derbyn isod.

Mae rhigymau rhifau’n wych i helpu’ch plentyn i ymarfer cyfrif. Mae plant wrth eu boddau â’r ailadrodd ac mae’n eu helpu nhw i ddysgu’r geiriau.

Deg yn Cysgu'n Iach

Ten Fat Sausages

Un a Dau a Thri Banana!

One & Two & Three Bananas!