Mae gan eich llyfrgell leol lawer i’w gynnig

Mae llyfrgelloedd ledled Cymru’n rhedeg sesiynau Amser Rhigwm ac amser stori ar gyfer babis a phlant.

Yn ogystal â chynnig cannoedd o lyfrau i blant a rhieni eu benthyca am ddim, mae llyfrgelloedd hefyd yn cynnal digwyddiadau wythnosol i deuluoedd ddod at ei gilydd.

Galwch heibio i’r amser rhigwm yn eich llyfrgell leol i gyfarfod â ffrindiau newydd a mwynhau straeon, llyfrau a rhigymau gyda’ch plentyn.

Gallwch chi ddod o hyd i’ch llyfrgell leol yn 

Fideo Amser Rhigwm

Fideo Amser Rhigwm Dechrau Da yng Nghymru

Cropian Drwy Lyfrau

Mae rhai o lyfrgelloedd Cymru hefyd yn cynnig Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da. Fe fydd eich plentyn yn derbyn cerdyn casglwr a phob tro y bydd yn ymweld â’r llyfrgell i fenthyg llyfr, fe fydd yn cael sticer. Ar ôl pob pedwerydd ymweliad, fe fydd yn cael tystysgrif Cropian Drwy Lyfrau wedi’i darlunio’n hyfryd.

Bookstart in Wales Book Crawl certificate in Welsh

Gallwch chi ddod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a gweld beth sydd ganddyn nhw i’w gynnig yn Llyfrgelloedd Cymru.