Mae gan eich llyfrgell leol lawer i’w gynnig

Mae llyfrgelloedd ledled Cymru’n rhedeg sesiynau Amser Rhigwm ac amser stori ar gyfer babis a phlant.

Yn ogystal â chynnig cannoedd o lyfrau i blant a rhieni eu benthyca am ddim, mae llyfrgelloedd hefyd yn cynnal digwyddiadau wythnosol i deuluoedd ddod at ei gilydd.

Galwch heibio i’r amser rhigwm yn eich llyfrgell leol i gyfarfod â ffrindiau newydd a mwynhau straeon, llyfrau a rhigymau gyda’ch plentyn.

Gallwch chi ddod o hyd i’ch llyfrgell leol yn 

Fideo Amser Rhigwm

Fideo Amser Rhigwm Dechrau Da yng Nghymru