Amser Stori, Amser Rhigwm a Chropian Drwy Lyfrau

Oeddech chi’n gwybod bod eich plentyn yn cael ymuno â’r llyfrgell, beth bynnag yw ei oedran ac, ar ben hynny, mae’n hollol rhad ac am ddim!

Fe fydd eich plentyn wrth ei fodd yn dewis o lawer o wahanol lyfrau ei hun, a dydy llyfrgelloedd yng Nghymru ddim yn codi dirwy os ydy llyfrau plant yn hwyr yn cael eu dychwelyd.

Yn ogystal â llond gwlad o lyfrau i ddewis ohonyn nhw, mae llawer o lyfrgelloedd hefyd yn cynnal sesiynau Amser Stori ac Amser Rhigwm Dechrau Da.

Sesiynau Amser Stori ac Amser Rhigwm Dechrau Da

A library Rhymetime session

Mae’ch llyfrgell yn trefnu’r sesiynau rhad ac am ddim hyn gan roi cyfle i rieni a gofalwyr fwynhau caneuon, straeon a rhigymau gyda’u plant mewn amgylchedd esmwyth a chroesawgar.

Mae’r sesiynau hefyd yn ffordd wych i chi a’ch plentyn wneud ffrindiau newydd a gweld beth sydd gan eich llyfrgell leol i'w gynnig.

Cropian Drwy Lyfrau

Mae rhai o lyfrgelloedd Cymru hefyd yn cynnig Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da. Fe fydd eich plentyn yn derbyn cerdyn casglwr a phob tro y bydd yn ymweld â’r llyfrgell i fenthyg llyfr, fe fydd yn cael sticer. Ar ôl pob pedwerydd ymweliad, fe fydd yn cael tystysgrif Cropian Drwy Lyfrau wedi’i darlunio’n hyfryd.

Bookstart in Wales Book Crawl certificate in Welsh

Gallwch chi ddod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a gweld beth sydd ganddyn nhw i’w gynnig yn Llyfrgelloedd Cymru.