Gwylio fideos Bag Fy Mabi 

Dyma Seren Fechan a Rownd a Rownd y Gerddi yn dod yn fyw yn Gymraeg a Saesneg gan Dîm Dechrau Da Sir Ddinbych – gyda chymorth pypedau bys Bag Fy Mabi.

Peidiwch â gofidio am gael y dôn na’r geiriau’n iawn, bydd eich babi wrth ei fodd gyda sain a rhythm eich llais.

Seren Fechan fry’n y Nen / Twinkle, Twinkle, Little Star

Rownd a Rownd y Gerddi / Round and Round the Garden