Ein hoff lyfrau babanod

Dyma Catrin a’i mab Mabon i ddangos detholiad o’u hoff lyfrau i ni.

Dyma Katie Tsang a’i merch Evie i ddangos detholiad o’u hoff lyfrau i ni – o lyfrau bath a llyfrau deunydd meddal, i lyfrau cadarn â fflapiau a drychau.

Mwy o syniadau gwych am lyfrau i fabis

Edrychwch ar ein hargymhellion am y llyfrau straeon a rhigymau gorau sy’n berffaith ar gyfer eu rhannu gyda’ch babi.

Llyfrau Gwych ar gyfer Babis yn y Gymraeg a’r Saesneg