Gwrando ar straeon Dechrau Da

Mae babis a phlant bach wrth eu bodd yn gwrando ar rigymau a storïau, Rydym ni wedi recordio rhai o’n straeon Dechrau Da yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i chi allu’u mwynhau. Cliciwch ar chwarae ar gloriau’r llyfrau isod ac ymlaciwch gyda’ch gilydd i fwynhau amser stori arbennig iawn.

Pwy sy'n Cuddio Ar y Fferm / Whos Hiding on the Farm?

Yn Debyg Ond Gwahanol / The Same But Different

Sawl Bwci Bo? / How Many Bwci Bos?

Amser Chwaraer Baban Bach/ Little Baby's Playtime

Gwenynen Brysur 123 / 123 Bumblebee

Ti... / You...

Anifeiliaid/Animals

Sanau Cadno/Fox's Socks

Honc Honc! Me Me! / Honk Honk! Baa Baa!

Hapus... / Happy...

Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop

Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small

Mor Hyfryd Yw'r Byd / What a Wonderful World

Pi-po Parc! / Peekaboo Park!

Ben a Betsan: Y Falŵn Fawr (Ben and Betsan: The Great Balloon)

Ben and Betsan: The Big Balloon

Mww! Mww!

Moo! Moo!

Weithiau Dwi'n Teimlo'n Heulog (Sometimes I Feel Sunny)

Ai Dyma Fy Nhrwyn? / Is This My Nose?

Rwy'n Dy Garu Di mor Fawr â'r Byd / I Love You as Big as the World

Lliwiau'r Enfys Pi-po! (Rainbow Colours Peekaboo!)

Weithiau, Rwy'n Hoff o Gyrlio'n Belen (Sometimes I Like to Curl up in a Ball)