Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru ar y Ffordd

Published on: 25 Hydref 2018 Author: BookTrust Cymru

Cyn bo hir bydd ysgolion, meithrinfeydd, llyfrgelloedd a lleoliadau blynyddoedd cynnar ymhob cwr o Gymru’n dathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru.

Cow jumped over the moon illustration

Bydd Amser Rhigwm Mawr Cymru’n digwydd o ddydd Llun 26 tan ddydd Gwener 30 Tachwedd.

Byddwn ni’n treulio’r wythnos yn dathlu rhigymau a chaneuon a’r holl fanteision y maen nhw’n eu rhoi i blant.

Dysgwch ragor am Amser Rhigwm Mawr Cymru – gwrandewch ar rigymau yn Gymraeg a Saesneg, mynnwch gyngor ar rannu rhigymau a lawrlwythwch eich tystysgrifau.

Gall rhannu rhigymau a chaneuon helpu plant i ddatblygu sgiliau iaith a chyfathrebu hanfodol, a gall roi cyfle i blant achub y blaen pan fydd hi’n amser iddyn nhw ddechrau darllen. Gall rhannu rhigymau helpu plant i ddod yn wrandawyr da, ac i godi’u hyder i ymuno, yn ogystal â’u helpu i ddatblygu sgiliau gwrando a chanolbwyntio a dysgu geirfa ardderchog.

Yn fwyaf pwysig, mae rhannu rhigymau a chaneuon yn hwyl, yn hawdd, a gellir ei wneud ymhobman!

Nursery rhyme characters for the Big Welsh Rhyme Time

Drwy gydol yr wythnos, bydd sesiynau Amser Rhigwm Mawr Cymru’n digwydd ledled Cymru. Byddwn ni’n rhannu 20,000 o sticeri a thystysgrifau a gynlluniwyd yn arbennig i blant a fydd yn cymryd rhan ac yn rhannu rhigymau a chaneuon yn ystod y dathliadau.

Byddwn ni hefyd yn rhannu llawer o syniadau a gwybodaeth am sut i gael hwyl gyda rhigymau a chaneuon, gan gynnwys cynghorion i deuluoedd.

Os ydych chi’n ymarferydd yng Nghymru ac eisiau cymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru, gallwch archebu sticeri a thystysgrifau yma:

Fersiwn Saesneg

Fersiwn Gymraeg

Ni allwn roi sicrwydd i chi y bydd eich adnoddau’n cyrraedd cyn 26 Tachwedd 2018.

Topics: Rhyme, News, Wales

Join in The Big Welsh Rhyme Time

Schools, nurseries, libraries and early years settings across Wales will soon be celebrating The Big Welsh Rhyme Time. We’ll be spending the week celebrating rhymes and songs, and all the benefits that they have for children.

The Big Welsh Rhyme Time will take place from 10-14 February 2020.

Find out more