Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Fe fydd y plant yn cyfarfod ag anifeiliaid mawr a bach yn y llyfr hwn, gan gynnwys llygoden, crwban ac eliffant. Ond y syndod mwyaf ar y diwedd ydy’r corryn bychan sy’n dod heibio ac yn gwneud i’r anifeiliaid eraill sgrechian!

Mae tudalennau wedi’u rhandorri yn y llyfr bwrdd cadarn hwn, sy’n ei wneud yn berffaith ar gyfer dwylo bychain. Mae’r darluniadau beiddgar, mewn lliwiau llachar yn ciwt ac yn ei wneud yn bleser pur ei ddarllen, ac mae’n llyfr perffaith i gyflwyno’r cysyniadau o fawr a bach i blant.


Children will meet big and small animals in this book including mouse, tortoise and elephant. The final surprise is a little spider who comes along and makes the other animals shriek!

This sturdy boardbook has cut away pages, making it perfect for small hands. The bold, bright colours and cute illustrations make this a real delight to read and the perfect book to introduce children to the concepts of big and small.

More books like this

Honc Honc! Me Me! (bilingual)

Author: Petr Horacek

Gallwch chi fodio trwy anifeiliaid fferm cyfarwydd gyda’ch baban, a chael hwyl yn gwneud y synau wrth ddarllen drwyddo.

Flip through familiar farmyard animals with your baby, joining in with the noises along the way.

Read more about Honc Honc! Me Me! (bilingual)

Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Author: Dawn Sirrett Adapted by Roger Boore

Beth am ymuno â Tedi yn y llyfr cyffwrdd a theimlo hwn wrth iddo chwilio am fabanod sydd wedi’u gwisgo yn holl liwiau’r enfys.

Join Teddy in this touch-and-feel book as he looks for babies dressed in all the colours of the rainbow.

Read more about Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...