Wythnos 4 - Hwiangerddi

Mae’r rhigymau hyn wedi bod gyda ni ers cenedlaethau. Maen nhw’n aml yn defnyddio geiriau sy’n llai cyfarwydd yn ein hiaith bob dydd, ac maen nhw’n gyswllt â’r gorffennol.

Mynd Drot Drot

Ji Ceffyl Bach

Humpty Dumpty

Jack and Jill

Little Miss Muffet

Heno Heno