Wythnos 1 - Rhigymau rhif

Mae rhigymau rhif yn ffordd wych o ddysgu rhifo. Mae’r ailadrodd yn hwyl ac mae’n helpu plant i ddysgu’r geiriau.

Pum Hwyaden

Un Bys, Dau Fys, Tri Bys yn Dawnsio

Five Little Ducks

One, Two, Buckle my Shoe