Wythnos 2 - Rhigymau gweithredu

Gall gwneud symudiadau helpu plant i gofio’r geiriau ac ymuno yn y rhigymau.

Adeiladu Tŷ Bach, Un Dau Tri

Ble mae Bawdyn?

Un Bys Un Bawd yn Symud

One Finger, One Thumb, Keep Moving

Open Them, Shut Them

Teddy Bear, Teddy Bear