Gweithgareddau Deg Deinosor Bach a Cwning-Od

Os ydy’ch ysgol wedi derbyn Deg Deinosor Bach a Cwning-Od fel rhan o raglen Feithrin Sôn Am Lyfr Pori Drwy Stori, yna fe ddewch chi o hyd i’r holl weithgareddau a chanllawiau perthnasol yma.

Cyflwyno Sôn am Lyfr

Cyflwyno Sôn am Lyfr

Taflen i gyflwyno Sôn am Lyfr i deuluoedd, gyda rhai syniadau a chynghorion defnyddiol.

Rhaglen Feithrin Canllaw’r Ymarferydd

Canllaw’r Ymarferydd

Sut i fanteisio’n llawn ar Raglen Feithrin Pori Drwy Stori: argymhellion allweddol, syniadau ac enghreifftiau o arferion da.

Gweithgaredd Cwning-Od

Gweithgaredd Cwning-Od

Gweithgaredd yn ymwneud â llyfr Cwning-Od, sy’n annog rhieni a gofalwyr i siarad, chwarae a chael hwyl gyda’u plentyn!

Gweithgaredd Deg Deinosor Bach

Gweithgaredd pypedau Deg Deinosor Bach

Gweithgaredd pypedau bys sy’n annog rhieni a gofalwyr i siarad, chwarae a chael hwyl gyda’u plentyn!

Listen to Funny Bunnies Rain or Shine in Welsh

Listen to Ten Little Dinosaurs in Welsh

Cardiau Post

Cardiau post

Tri cherdyn post adborth difyr i helpu i ddatblygu a chryfhau cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol a’r lleoliad.

Poster

Poster Sôn am Lyfr

Poster lliwgar (gydag awgrymiadau am gwestiynau) y gall plant siarad amdano gyda’u teuluoedd.