Adnoddau Anhygoel ac Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Os ydy’ch ysgol wedi derbyn Anhygoel ac Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun fel rhan o raglen Feithrin Sôn Am Lyfr Pori Drwy Stori, yna fe ddewch chi o hyd i’r holl weithgareddau a chanllawiau perthnasol yma.

Cyflwyno Sôn am Lyfr

Cyflwyno Sôn am Lyfr

Taflen i gyflwyno Sôn am Lyfr i deuluoedd, gyda rhai syniadau a chynghorion defnyddiol.

Cardiau Cwestiynau Sôn am Lyfr

Cardiau Cwestiynau Sôn am Lyfr

I’ch helpu chi i fwynhau Anhygoel ac Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun. Dwy ddalen liwgar i helpu rhieni a gofalwyr i fwynhau darllen gyda’u plant, siarad am y llyfrau a gofyn cwestiynau.

Rhaglen Feithrin Canllaw’r Ymarferydd

Canllaw’r Ymarferydd

Sut i fanteisio’n llawn ar Raglen Feithrin Pori Drwy Stori: argymhellion allweddol, syniadau ac enghreifftiau o arferion da.

Dalen weithgaredd

Gweithgaredd Anhygoel

Gweithgaredd yn ymwneud ag Anhygoel, sy’n annog rhieni a gofalwyr i siarad, chwarae a chael hwyl gyda’u plentyn!

Gweithgaredd Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Dalen weithgaredd Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Gweithgaredd Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun, sy’n annog rhieni/ gofalwyr i siarad, chwarae a chael hwyl gyda’u plentyn!

Cardiau Post

Cardiau post

Tri cherdyn post adborth difyr i helpu i ddatblygu a chryfhau cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol a’r lleoliad.

Gwrando ar Anhygoel

Gwrando ar Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Poster

Poster Sôn am Lyfr

Poster lliwgar (gydag awgrymiadau am gwestiynau) y gall plant siarad amdano gyda’u teuluoedd.