Pyjamarama: dathlu rhyfeddod straeon amser gwely gartref

Published on: 1 Mehefin 2019

Holl bwrpas Pyjamarama ydy dathlu hwyl a rhyfeddod straeon amser gwely ac mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gael profiad o’r hud hwnnw gyda’ch plantos bach chi.

Pyjamarama yng Nghymru

Bib-bib! Cael hwyl gyda Dacw’r Car Yn Dŵad / Car, Car, Truck, Jeep

Os ydych chi’n mynd i ddigwyddiad Pyjamarama yn eich llyfrgell leol neu mewn canolfan blant leol ym mis Mehefin byddwch chi’n gallu mynd â chopi o’r llyfr rhagorol Dacw’r Car yn Dŵad / Car, Car, Truck, Jeep gan Katrina Charman a Nick Sharratt adre gyda chi yn rhad ac am ddim.

Truck and car from Car Car Truck Jeep

Mae’r llyfr lliwgar hwn sy’n odli yn llawer o hwyl a bydd yn difyrru’r plantos hyd yn oed ar ôl ei ddarllen drosodd a throsodd.

Gallwch chi gario ymlaen â hwyl y diwrnod trwy edrych ar y llyfr gyda’ch plentyn gartref. Gallwch chi gael hwyl fawr yn gwneud synau’r cerbydau i gyd a hyd yn oed yn esgus bod yn un ohonyn nhw.

Archwilio byd llawn straeon

Mae yna fwy i lyfr na’r geiriau a’r lluniau sydd ar y dudalen, ac mae straeon gwych yn gallu’ch cludo chi a’ch plentyn ar anturiaethau cyffrous.

Baby looking at Car Car Truck Jeep

Beth am dreulio prynhawn yn rhoi cynnig ar y gweithgareddau difyr sy’n ymwneud â hoff stori amser gwely’ch plentyn? Gallech chi ymweld â lleoliad sydd yn y llyfr, coginio neu bobi rhywbeth gyda’ch gilydd y mae’r stori wedi’i ysbrydoli, neu ddyfeisio drama fechan eich hun am y cymeriadau.

Mae’r dull rhyngweithiol hwn yn helpu i danio’r dychymyg ac yn ffordd wych i gael plant dan 5 oed yn gyffrous ynglŷn â llyfrau, straeon a rhigymau.

Beth am gael golwg ar ein hadnoddau Pyjamarama?

Mae yna lond gwlad o bethau difyr yma ar y wefan ichi allu parhau â’ch dathliadau Pyjamarama. Mae gennon ni lawer o adnoddau a gweithgareddau gwych ichi allu cael hwyl gyda nhw yn y cartref, gan gynnwys canllawiau crefft cam-wrth-gam a rhigymau y gallwch chi gydganu â nhw.

Ewch i’n tudalen gweithgareddau yma.

Rhoi cynnig ar ein hawgrymiadau darllen

Mae rhannu straeon amser gwely yn llawer o hwyl i chi a’ch plentyn. Os ydych chi eisiau syniadau, dyma rai o’n hawgrymiadau darllen gorau ni.

Mum and son bedtime reading

  • Dydy’ch plentyn chi fyth yn rhy ifanc nac yn rhy hen i gael straeon amser gwely. Bydd babanod wrth eu boddau’n gwrando ar sŵn eich llais a’r rhai hŷn yn gwirioni cael mynd ar anturiaethau darllen gyda chi.
  • Gadewch i’ch plentyn ddewis y llyfr y maen nhw eisiau ei ddarllen. Pan fyddan nhw’n mwynhau darllen y stori, fyddwch chithau’n mwynhau darllen gyda nhw.
  • Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw beth yn tynnu sylw trwy ddiffodd eich ffôn, teledu a chyfrifiadur - mae hwn yn amser ichi ddadweindio gyda’ch gilydd.
  • Pwyntiwch at y lluniau ar y dudalen a threulio amser yn siarad am y pethau rydych chi’n eu gweld.
  • Rhowch liw a brwdfrydedd yn eich llais pan fyddwch chi’n darllen. Gallech chi hyd yn oed geisio rhoi llais gwahanol i bob cymeriad.
  • Ceisiwch beidio â theimlo’n hunanymwybodol pan fyddwch chi’n darllen. Wedi’r cwbl, dim ond chi a’ch plentyn sydd yno a byddan nhw’n meddwl mai chi ydy’r adroddwr straeon gorau yn y byd!

Mae yna fwy o awgrymiadau eraill gwych am ddarllen gyda’ch gilydd yma

It's Pyjamarama time! Celebrate from 3-9 June 2019

Pyjamarama is all about the magic of bedtime stories and sharing fantastic books and rhymes.

Celebrate at an event near you, or at home with our fun activities.

Have some Pyjamarama fun


Add a comment