Dechrau Da i blant cyn oed ysgol: mwy o lyfrau gwych i blant 3-4 oed / Bookstart Pre-schooler Wales: more brilliant books for 3-4s

Anhygoel Amazing

Llyfrau wedi'u dewis â llaw yn y Gymraeg a'r Saesneg sy'n berffaith ar gyfer plant 3-4 oed, wedi'u dewis i'ch helpu i gael mwy o becyn Cyn-ysgol Dechrau Da.


Hand-picked books in Welsh and English that are perfect for children aged 3-4, selected to help you get more from the Bookstart Pre-schooler pack

 • Supertaten/ Supertato

  Author: Sue Hendra and Paul Linnet Adapted by Elin Meek
  Publisher: Dref Wen

  Mae rhywbeth wedi dianc o’r rhewgell, rhywbeth sydd â chynllwyn drwg ar y gweill. All Supertaten achub y dydd? Dyma stori ddigri gyda chymeriadau gwirioneddol wych.


  Something has escaped from the freezer, something with evil plans. Can Supertato save the day? A funny story with truly brilliant characters.

 • Mae Rita Eisiau Robot

  Author: Máire Zepf Illustrator: Mr Ando adapted by Anwen Pierce
  Publisher: Graffeg

  Mae Rita yn sylweddoli efallai nad cael robot i dacluso eich llofft yw’r syniad gorau wedi’r cyfan!


  Rita realises that getting a robot to tidy your bedroom might not be the best idea after all!

 • 1, 2, 3, Dawnsio Dawns y Deinosor / 1, 2, 3, Do the Dinosaur (bilingual)

  Author: Michelle Robinson Illustrator: Rosalind Beardshaw adapted by Eurig Salisbury
  Publisher: Atebol

  Tyrd i ddysgu sut i fod yn ddeinosor gyda Tomi! Stompia dy draed a sigla dy gynffon - tyrd i gael hwyl yn y llyfr lluniau lliwgar hwn a'i stori sy'n odli.


  Follow Tom as he teaches you how to be a dinosaur! Stomp your feet, swish your tail and join in the actions in this bouncy rhyming picture book. 

 • Anhygoel / Amazing (bilingual)

  Author: Steve Lenton adapted by Elin Meek
  Publisher: Rily Publications

  Does dim mwy o ffrindiau yn y byd i gyd na bachgen bach a'i ddraig anwes. Maen nhw'n chwerthin, yn dawnsio, yn cysgu. Mae'r ddau'n anhygoel - fel pawb arall!


  A little boy and his pet dragon are the very best of friends. They laugh, they sing, they dance, they snooze. They are both amazing - just like everyone else!

 • Mae Gan Bawb Deimladau

  Author: Jon Burgerman adapted by Llinos Dafydd
  Publisher: Rily Publications

  Mae gennym oll deimladau ac mae hynny'n iawn! Sut wyt TI'n teimlo heddiw?


  We all have feelings and that's okay! How are YOU feeling today?

 • Ceri & Deri; Y Map Trysor/ The Treasure Map (bilingual)

  Author: Max Low
  Publisher: Graffeg

  Pan gaiff Ceri hen fap morladron mae'r ddau ffrind yn dilyn y cyfarwyddiadau i chwilio am y trysor gyda help yn ffrindiau, yr arddwraig Glesni, yr optegydd Owain a'r ffermwraig Ffion. Ond pa drysor fyddan nhw'n ei ddarganfod?


  When Ceri is given an old pirate map, the two friends follow the directions in search of the treasure with help from their friends, g…