Supertaten/ Supertato

Publisher: Dref Wen

Mae arwr newydd yn y dre: Supertaten!

Mae’n nos yn yr archfarchnad a phob dim yn ddistaw ac yn llonydd. Ond arhoswch. Mae rhywbeth wedi dianc o’r rhewgell, rhywbeth sydd â chynllwyn drwg ar y gweill. Mae’r bysen fach ddrygionus eisiau codi reiat. A’r targed yw’r llysiau ffres.

Ond peidiwch â phoeni – mae Supertaten yma! All e ddatrys y troseddau ofnadwy yma ac achub y llysiau rhag tynged ofnadwy? Yn sicr, bydd yn rhaid iddo ddefnyddio ei holl archbwerau er mwyn trechu’r gelyn bach gwyrdd.

Dyma stori ddigri gyda chymeriadau gwirioneddol wych. Bydd pob plentyn wrth ei fodd â Supertaten a’i gyfeillion llysieuog.

Mae yma ddarluniau hwyliog, bywiog a thestun syml ond clyfar y bydd oedolion a’r rhai bach fel ei gilydd yn eu mwynhau. Ond dyma rybudd: bydd galw arnoch i ddarllen y stori dro ar ôl tro. Ar ôl tro.


There’s a new hero in town: Supertato!

It’s night-time in the supermarket and all is quiet and still. But wait. Something has escaped from the freezer. Something with plans. Evil plans. This little escapee (or escapea?) wants to cause chaos. Its targets: the fresh vegetables.

Never fear, though – Supertato is here! Can he solve these despicable crimes and save the vegetables from a terrible fate? He’ll definitely have to draw on all his superpowers if he’s going to outwit this little green foe.

A funny story with truly brilliant characters. No child could fail to fall in love with Supertato and his veggie companions.

Bright, fun illustrations sit alongside straightforward but clever text that both adults and little ones will enjoy. But be warned: you will be asked to read it again and again. And again.

More books like this

Ceri & Deri; Y Map Trysor/ The Treasure Map (bilingual)

Author: Max Low

Pan gaiff Ceri hen fap morladron mae'r ddau ffrind yn dilyn y cyfarwyddiadau i chwilio am y trysor gyda help yn ffrindiau, yr arddwraig Glesni, yr optegydd Owain a'r ffermwraig Ffion. Ond pa drysor fyddan nhw'n ei ddarganfod?


When Ceri is given an old pirate map, the two friends follow the directions in search of the treasure with help from their friends, g…

Read more about Ceri & Deri; Y Map Trysor/ The Treasure Map (bilingual)

Mwnci Bach / Little Monkey

Author: Marta Altes Adapted by Elin Meek

Lleia' i gyd wyt ti, mwya' i gyd y gall dy anturiaethau di fod. Stori ddwyieithog fywiog wedi'i darlunio'n hyfryd am fwnci bach yn mentro allan i'r byd mawr yn y jyngl. 


The smaller you are, the bigger your adventures can be! A lively bilingual story, beautifully illustrated, about a little monkey venturing out into the great big world of the jungle.&n…

Read more about Mwnci Bach / Little Monkey

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...