Anhygoel / Amazing (bilingual)

Publisher: Rily Publications

Mae gan rai plant gath. Mae gan rai plant gi. Draig sydd gen i.

Dyma sut mae’r stori’n cychwyn am fachgen bach a’i anifail anwes rhyfeddol. Drwy ddarluniau byrlymus, gwelwn y ddau’n mwynhau pob math o weithgareddau – chwarae cuddio gyda ffrindiau, dawnsio, mynd i’r llyfrgell, chwarae pêl-fasged, creu cerddoriaeth a hela yn yr oergell. Yn fwy na dim, mae Sibo yn mwynhau mynd i bartïon pen-blwydd, ond mewn golygfa olaf hynod ddoniol fe welwn y gall fod yn beryg wrth chwythu’r canhwyllau!

Dyma enghraifft brin a pherffaith o gynhwysiant cwbl ddamweiniol. Mae’n stori hyfryd am gyfeillgarwch a bod yn chi eich hun, sy’n berthnasol i unrhyw blentyn.


'Some children have cats. Some children have dogs. I have a dragon.'

So begins the story of a little boy and his amazing pet. Through gloriously larger-than-life illustrations, we see the pair enjoying all sorts of activities – hide and seek with friends, dancing, going to the library, playing basketball, making music and raiding the fridge. Above all, Zibbo loves going to birthday parties, although in a hilarious final scene we see that he can prove a bit of a fire hazard when it comes to blowing out the candles!

This is a rare and perfect example of completely incidental inclusion. It is a delightful story about friendship and being oneself, relevant to any – indeed every – child.

More books like this

1, 2, 3, Dawnsio Dawns y Deinosor / 1, 2, 3, Do the Dinosaur (bilingual)

Author: Michelle Robinson Illustrator: Rosalind Beardshaw adapted by Eurig Salisbury

Tyrd i ddysgu sut i fod yn ddeinosor gyda Tomi! Stompia dy draed a sigla dy gynffon - tyrd i gael hwyl yn y llyfr lluniau lliwgar hwn a'i stori sy'n odli.


Follow Tom as he teaches you how to be a dinosaur! Stomp your feet, swish your tail and join in the actions in this bouncy rhyming picture book. 

Read more about 1, 2, 3, Dawnsio Dawns y Deinosor / 1, 2, 3, Do the Dinosaur (bilingual)

Supertaten/ Supertato

Author: Sue Hendra and Paul Linnet Adapted by Elin Meek

Mae rhywbeth wedi dianc o’r rhewgell, rhywbeth sydd â chynllwyn drwg ar y gweill. All Supertaten achub y dydd? Dyma stori ddigri gyda chymeriadau gwirioneddol wych.


Something has escaped from the freezer, something with evil plans. Can Supertato save the day? A funny story with truly brilliant characters.

Read more about Supertaten/ Supertato

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...