Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

Publisher: Rily

Mae Gwdihŵ Fach yn mynd i gysgu am ychydig yn lle aros yn effro drwy'r nos. Cewch ddysgu am y dydd yng nghwmni Gwdihŵ Fach, gan ddarganfod byd o liw, cymylau, haul a mwy. Wrth iddi nosi, dyma Gwdihŵ Fach yn sylweddoli bod y nos â'i sêr yr un mor hardd. Dyma lyfr hyfryd yn llawn lluniau sy'n cynnig cyfle i ddysgu am liwiau yng nghwmni Gwdihŵ Fach.


Little Owl takes a nap instead of staying awake all night. Explore the day time with Little Owl, discovering a world of colour, clouds, sun and more. As the night falls Little Owl realises that the night time is as beautiful with the stars. A wonderfully illustrated book, learning about colours with Little Owl.

More books like this

Giraffes Can’t Dance / Y Jiraff Na Allai Ddawnsio (bilingual)

Author: Giles Andreae Adapted by Huw Ceiriog and Diana Jones Illustrator: Guy Parker-Rees

A lovely book about finding a way to do what you love, with lovely rhymes in both English and Welsh. 

Llyfr hyfryd am ddod o hyd i ffordd i wneud beth rydych chi’n mwynhau gwneud, a hynny ar ffurf rhigwm hyfryd yn Gymraeg a Saesneg.

Read more about Giraffes Can’t Dance / Y Jiraff Na Allai Ddawnsio (bilingual)

Pan Wenodd y Lleuad / When the Moon Smiled (bilingual)

Author: Petr Horáček Adapted by Mari George

Daeth y nos ac mae’r lleuad yn tywynnu, ond mae’r holl anifeiliaid dal ar ddihun. Dilynwch y lleuad wrth iddi gynnau’r sêr i suo’r anifeiliaid i gysgu. Pan mae’r awyr yn llawn sêr sy’n disgleirio dros y fferm, mae’r lleuad yn gwenu. Mae’r llyfr hwn gan Petr Horáček wedi’i ddarlunio’n llachar ac mae’n stori hyfryd i’w rhannu gyda’ch plentyn.


Night has arrive…

Read more about Pan Wenodd y Lleuad / When the Moon Smiled (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...