Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

Publisher: Rily

Mae Gwdihŵ Fach yn mynd i gysgu am ychydig yn lle aros yn effro drwy'r nos. Cewch ddysgu am y dydd yng nghwmni Gwdihŵ Fach, gan ddarganfod byd o liw, cymylau, haul a mwy. Wrth iddi nosi, dyma Gwdihŵ Fach yn sylweddoli bod y nos â'i sêr yr un mor hardd. Dyma lyfr hyfryd yn llawn lluniau sy'n cynnig cyfle i ddysgu am liwiau yng nghwmni Gwdihŵ Fach.


Little Owl takes a nap instead of staying awake all night. Explore the day time with Little Owl, discovering a world of colour, clouds, sun and more. As the night falls Little Owl realises that the night time is as beautiful with the stars. A wonderfully illustrated book, learning about colours with Little Owl.

More books like this

Mali A’r Morfil / Molly and the Whale (bilingual)

Author: Malachy Doyle / Andrew Whitson

Yn dilyn noson stormus, mae Molly a Dylan yn dod o hyd i forfil wedi’i olchi i’r lan. Sgwn i sut maen nhw’n helpu’r morfil i ddod o hyd i’w ffordd yn ôl i’r môr?

Following a stormy night Molly and Dylan find a whale washed ashore. See how they help the Whale find its way back to the sea. 

Read more about Mali A’r Morfil / Molly and the Whale (bilingual)

Pengwin are ei Wyliau / Penguin on Vacation (bilingual)

Author: Salina Yoon Adapted by Elin Meek

Ar ôl cael llond bol ar yr holl eira, mae Pengwin yn penderfynu mynd ar wyliau. Ble aiff Pengwin? Pwy wnaiff Pengwin gwrdd?

After getting bored of all the snow Penguin decides to go on vacation, Where will Penguin go? Who will Penguin meet?

Read more about Pengwin are ei Wyliau / Penguin on Vacation (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...