The Storm Whale / Morfil y Storm (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Mae Noi a’i dad yn byw ar lan y môr gyda’u chwech o gathod. Yn dilyn storm fawr, tra bo’i dad ar y cwch pysgota, dyma Noi yn mynd am dro i weld beth wnaeth y storm ei olchi i’r llan. Maen gweld rhywbeth yn y pellter – morfil bach wedi’i olchi i’r tywod. Mae Noi yn gwybod bod yn rhaid i’r morfil aros yn wlyb felly mae’n gweithio i gadw dŵr arno. Mae’n mynd â’r morfil adref, gan wneud ei orau i’w wneud i deimlo’n gartrefol. Pan mae ei dad yn dychwelyd, mae Noi yn poeni y bydd yn flin bod morfil yn y bath. Mae Noi a’i dad yn mynd â’r morfil yn ôl i’r môr gyda’i gilydd. Dyma stori wedi’i darlunio’n hyfryd sy’n adrodd hanes diwrnod Noi.


Noi and his father live by the sea with their six cats. After a big storm, whilst his father is on the fishing boat, Noi sets out to discover what the storm washed up. He spots something in the distance – a little whale washed up on the sand. Noi knows that the whale must remain wet so he works to keep water on it. He takes the whale home, trying his best to make the whale feel at home. On his father’s return home, Noi is nervious he will be angry there is a Whale in his bath. Noi and his father take the Whale back to the sea together. A wonderfully illustrated story exploring Noi’s day.

More books like this

Anrheg Nadolig Taid / Grandpa Christmas

Author: Michael Morpurgo Adapted by Mari Lisa Illustrator: Jim Field

A Christmas letter with a strong environmental theme.

Llythr Nadolig gyda neges amgylcheddol gref.

Read more about Anrheg Nadolig Taid / Grandpa Christmas

Llyfr Clec Mwnci

Author: Sioned Lleiniau Illustrator: Luana Rinaldo

  • Cael hwyl gyda'r tudalennau mawr sy'n gwneud sŵn clac-clac wrth eu siglo.
  • Mae lluniau gwych a llachar ar bob tudalen.
  • Mwynhau dweud sŵn gwahanol pob un o'r geiriau'n uchel, fel ‘Swish! Swish!’

Read more about Llyfr Clec Mwnci

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...