Weithiau, Rwy'n Hoff O Gyrlio'n Belen / Sometimes I Like to Curl Up in a Ball (bilingual)

Publisher: Gomer

Dilynwch Wombat bach wrth iddo wneud y pethau mae’r wombat yn hoffi gwneud. O gyrlio’n belen i weiddi am ei fod yn gallu! Yn y llyfr gwych hwn cawn ddysgu am hoff anifeiliaid Wombat bach hefyd: cawn gwrdd â’r wahadden, y llygoden, y pili pala a’r colomennod ar ddiwrnod Wombat bach. Mae pob tudalen yn llawn o luniau gwych a llawer o bethau i siarad amdanyn nhw.


Follow little Wombat as he explores doing a wombat’s favourite things. From curling up into a ball, or shouting just because! This great wombat book lets us know all little Wombat’s favourite animals too: meet mole, mouse, butterfly, pigeons on little Wombat’s day. Each page is full of great images and lots of things to talk about.

More books like this

Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

Author: Sue Hendra Adapted by Elin Meek Illustrator: Paul Linnet

Here's a Christmas eve adventure in Sue Hendra's usual lively style. Let's hope that Gwynfor does indeed manage to save Christmas!

Dyma antur frys noswyl Nadolig yn arddull fywiog arferol Sue Hendra. Gobeithio wir y bydd Gwynfor yn llwyddo i achub y Nadolig!

Read more about Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

Hwiangerddi

Author: Elin Meek Illustrator: Helen Flook

A delightful collection of 50 traditional Welsh nursery rhymes.

Casgliad hyfryd o hanner cant o hwiangerddi traddodiadol Cymraeg.

Read more about Hwiangerddi

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...