Waldo a'I we wych / Walter's Wonderful Web (bilingual)

Publisher: Rily

Caiff Waldo bach y pry cop drafferth mawr wrth drio creu gwe. Doedden nhw ddim yn berffaith ac roedden nhw’n chwythu i ffwrdd o hyd. Un diwrnod, dyma Waldo’n penderfynu ei fod am roi cynnig ar rywbeth newydd a chreu siapau bach. Yng nghwmni Waldo, cewch ddysgu am bob math o siapau mae’n eu creu yn ei we, gan obeithio na fyddan nhw’n chwythu i ffwrdd yn y gwynt. Mewn dim o dro, mae Waldo’n dysgu bod yr holl siapau’n gwneud gwe berffaith. Llyfr lliwgar hyfryd gan Tim Hopgood.


Little Walter the spider cannot seem to get the hang of making his webs. They weren’t perfect and kept blowing away. Walter decided one day that he was going to try something new and make small shapes. Learn with Walter all different shapes he makes in webs, hoping that they will not be blown away by the wind. Walter soon learns that all the shapes make the perfect web. A wondeful colourful book by Tim Hopgood.

More books like this

Gwiwerod Gwirion Bost / The Squirrels Who Squabbled (bilingual)

Author: Jim Field Illustrator: Rachel Bright Adapted by Manon Steffan Ros

Pan mae Maldwyn yn sylweddoli nad yw wedi cadw unrhyw fwyd at y gaeaf, daw o hyd i fochyn coed ar y funud olaf. Ond arhoswch, dydi e ddim ar ei ben ei hun!

When Maldwyn realizes he’s not saved any food for winter, he finds a pinecone at just the last minute. But wait, he’s not alone!

Read more about Gwiwerod Gwirion Bost / The Squirrels Who Squabbled (bilingual)

Garddwr Y Gwyll / The Night Gardener (bilingual)

Author: Terry Fan and Eric Fan Adapted by Delyth George

Un noson, dyma William yn dod o hyd i Arddwr y Gwyll, sy’n dysgu iddo sut i wneud Grimloch Lane yn hardd am byth.

One night, William finds the mysterious Night Gardener, who teaches him how to make Grimloch Lane beautiful forever.

Read more about Garddwr Y Gwyll / The Night Gardener (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...