Pi-Po Parc! / Peekaboo Park! (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Wrth fynd am dro bach yn y parc gallwch chi glywed llawer o synau... ond pwy yn union sy’n gwneud y sŵn cwacio?

Fe fydd y plant wrth eu boddau’n dyfalu pwy sydd y tu ôl i’r fflapiau yn yr antur hwn yn y parc. Llyfr gwych yn llawn ailadrodd sy’n hyd perffaith ar gyfer babanod. Fe fyddan nhw wrth eu boddau’n clywed rhieni neu ofalwyr yn gwneud pob math o synau difyr ac yn rhoi cynnig ar y synau eu hunain.


Take a stroll in the park and you can hear lots of sounds… but just who is behind the quacking noise?

Children will love guessing who is behind the flaps in this park adventure. A great book full of repetition that is a perfect length for babies. They will love hearing parents or carers making all sorts of fun noises and will try to join in too.

More books like this

Lliwiau Hapus! / Happy Colours! (bilingual)

Author: Shen Roddie Adapted by Roger Boore Illustrator: Ben Cort

Beth am fentro i fyd Cath sy’n llawn lliw: melyn mentrus, oren eofn a phorffor breuddwydiol.

Enter into Cat’s world of colour: sunny yellow, brave orange and dreamy purple.

Read more about Lliwiau Hapus! / Happy Colours! (bilingual)

Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Author: Mary Murphy Adapted by Elin Meek

Dewch i gyfarfod ag anifeiliaid bach a mawr yn y llyfr fflip-fflapiau difyr hwn, ond gwyliwch rhag y corryn!

Meet animals big and small in this book full of flip-flap fun, but watch out for the spider!

Read more about Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...