Lliwiau Hapus! / Happy Colours! (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Mae Cath wrth ei bodd yn chwarae a sboncio ond, fel pawb arall, mae’n gallu teimlo’n ddig ac yn ddiflas weithiau. Mae ei byd, a’i theimladau, yn newid lliw trwy hud ond yn ffodus dydy hi ddim yn ddig am hir!

Mae’r dathliad hwn o liw yn archwiliad ardderchog o deimladau ac emosiynau sy’n addas i oedran y plentyn. Fe fydd y plant yn gallu uniaethu â hobïau Cath a rhannu ei hwyliau da a’i hamseroedd di-hwyl.


Cat loves playing and bouncing but, like everyone else, can feel angry and bored at times. His world magically changes colour along with his feelings but luckily he doesn’t stay cross for long!

This celebration of colour is an excellent and age appropriate exploration of feelings and emotions. Children will be able to relate to Cat’s hobbies and share the highs and lows of his feelings.

More books like this

Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Author: Dawn Sirrett Adapted by Roger Boore

Beth am ymuno â Tedi yn y llyfr cyffwrdd a theimlo hwn wrth iddo chwilio am fabanod sydd wedi’u gwisgo yn holl liwiau’r enfys.

Join Teddy in this touch-and-feel book as he looks for babies dressed in all the colours of the rainbow.

Read more about Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Author: Lara Jones Adapted by Roger Boore

Mae Dan Deinosor yn gweld patrymau ym mhobman yn y llyfr cyffwrdd a theimlo dwyieithog hwn.

Dan Dinosaur sees patterns everywhere he goes in this bilingual touch-and-feel book.

Read more about Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...