Lliwiau Hapus! / Happy Colours! (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Mae Cath wrth ei bodd yn chwarae a sboncio ond, fel pawb arall, mae’n gallu teimlo’n ddig ac yn ddiflas weithiau. Mae ei byd, a’i theimladau, yn newid lliw trwy hud ond yn ffodus dydy hi ddim yn ddig am hir!

Mae’r dathliad hwn o liw yn archwiliad ardderchog o deimladau ac emosiynau sy’n addas i oedran y plentyn. Fe fydd y plant yn gallu uniaethu â hobïau Cath a rhannu ei hwyliau da a’i hamseroedd di-hwyl.


Cat loves playing and bouncing but, like everyone else, can feel angry and bored at times. His world magically changes colour along with his feelings but luckily he doesn’t stay cross for long!

This celebration of colour is an excellent and age appropriate exploration of feelings and emotions. Children will be able to relate to Cat’s hobbies and share the highs and lows of his feelings.

More books like this

Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Author: Lara Jones Adapted by Roger Boore

Mae Dan Deinosor yn gweld patrymau ym mhobman yn y llyfr cyffwrdd a theimlo dwyieithog hwn.

Dan Dinosaur sees patterns everywhere he goes in this bilingual touch-and-feel book.

Read more about Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Author: Mary Murphy Adapted by Elin Meek

Dewch i gyfarfod ag anifeiliaid bach a mawr yn y llyfr fflip-fflapiau difyr hwn, ond gwyliwch rhag y corryn!

Meet animals big and small in this book full of flip-flap fun, but watch out for the spider!

Read more about Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...