Pengwin are ei Wyliau / Penguin on Vacation (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Mae Pengwin wedi cael llond bol ar yr holl eira, felly mae’n penderfynu mynd ar wyliau! I ffwrdd ag ef i draeth heulog ar ynys bell, ond does ganddo ddim syniad beth i’w wneud. All e ddim sgïo ar y tywod, all e ddim sledio na dim. Mae’n cwrdd â ffrind newydd, Cranc, sy’n dangos i Pengwin sut i gael hwyl ar y traeth. Mae Pengwin yn cael llawer o hwyl gyda Cranc ac mae’n drist wrth ffarwelio. Ar ei ffordd adref, dyma Cranc yn ymddangos yn sydyn, gan ddweud ‘Mae arnaf i angen gwyliau hefyd!’ Mae Cranc yn treulio amser yn archwilio cartref rhewllyd Pengwin. Dyma lyfr llawn lluniau llachar, a digon i siarad amdano. Beth hoffwch chi wneud ar y traeth?


Penguin is very tired of all the snow, so decides to go on vacation! Penguin sets off to a sunny island beach, but has no idea what to do. He can’t ski on sand, he can’t sled on sand or anything. He meets a new friend, Crab, who showed Penguin how to have fun on the beach. Penguin has a great time with Crab and is sad to say goodbye. On his way back suddenly Crab appears, stating ‘I need a vacation too!’ Crab spends time exploring the icey home of Penguin. This wonderfully illustrated book is bright and bold, with lots to talk about. What is your favourite thing to do on the beach?

More books like this

Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

Author: Laura Wall Adapted by Gill Saunders Jones

Bydd pawb yn mwynhau’r ymweliad cofiadwy hwn â’r fferm.

Everyone will enjoy this very memorable trip to the farm.

Read more about Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

Llyfr Clec Mwnci

Author: Sioned Lleiniau Illustrator: Luana Rinaldo

  • Cael hwyl gyda'r tudalennau mawr sy'n gwneud sŵn clac-clac wrth eu siglo.
  • Mae lluniau gwych a llachar ar bob tudalen.
  • Mwynhau dweud sŵn gwahanol pob un o'r geiriau'n uchel, fel ‘Swish! Swish!’

Read more about Llyfr Clec Mwnci

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...