Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

Publisher: Rily

Pan mae plentyn bach yn dod ar draws eliffant yn y gegin yn llowcio’u hoff fyrbrydau i gyd, mae’n rhaid cael gwybod beth sy’n digwydd!

Wrth i fwy a mwy o anifeiliaid gwyllt gyrraedd a dechrau cymryd y tŷ drosodd, maen nhw’n esbonio bod y newid yn yr hinsawdd yn dinistrio’u cartrefi eu hunain felly mae’r plentyn yn awgrymu cynllun gwych i helpu.

Mae hon yn stori ffantastig sy’n odli, gyda darluniadau difyr a neges bwysig iawn y mae’n sicr y byddwch chi’n ei mwynhau drosodd a throsodd.

Gallwch chi wrando ar y stori yn Gymraeg yma.


When a young child finds an elephant in the kitchen gobbling up all their favourite snacks they need to find out what’s going on!

As more and more wild animals arrive and start taking over the house they explain that their own homes are being destroyed by climate change so the child comes up with a super plan to help.

This is a fantastic rhyming story with fun illustrations and a very important message that you’re sure to enjoy again and again.

Listen to the story in Welsh here.


 

More books like this

Ben a Betsan: Y Falŵn fawr / Ben and Betsan: The Big Balloon (bilingual)

Author: Axel Scheffler Adapted by Eleri Huws

Gydag anifeiliaid llawn cymeriad ar bob tudalen, mae llawer i’w ganfod a’i archwilio yn y stori hyfryd hon am gyfeillgarwch.

Filled with characterful animals on every page, there’s lots to spot and explore in this cheering story about friendship.

Read more about Ben a Betsan: Y Falŵn fawr / Ben and Betsan: The Big Balloon (bilingual)

Pobl y Pants a’r Deinosoriaid

Author: Claire Freedman Adapted by Eurig Salisbury Illustrator: Ben Cort

Pants, aliens, dinosaurs and rhymes. What’s not to love?

Pants, pobl arallfydol, deinosoriaid ac odl. Beth gewch chi’n well?

Read more about Pobl y Pants a’r Deinosoriaid

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...