Mali A’r Morfil / Molly and the Whale (bilingual)

Publisher: Graffeg

Cewch fwynhau stori Molly a’r morfil drwy ddarluniau difyr sy’n apelio at bawb.

Yn dilyn noson stormus, mae Molly a Dylan yn dod o hyd i’r morfil ac yn ei helpu gyda chymorth eu teulu a’r gymuned. Cewch ddysgu, gyda Molly, sut maen nhw’n helpu’r morfil i adael y traeth ar y noson stormus hon.

Mae llawer o ddyfnder i’r darluniau cyfoethog ac fe fyddan nhw at ddant plant a rhieni fel ei gilydd. Mae llawer i’w weld y tu hwnt i’r stori, a llawer i’w archwilio gyda’ch plentyn.

Dyma lyfr delfrydol i archwilio’r môr a’r traeth.


Explore the story of Molly and the Whale through fantastic illustrations that appeal to everyone.

Following a stormy night Molly and Dylan find and help the Whale with the support of their family and community. Find out with Molly how the Whale is helped to leave the beach on this stormy night.

The Illustrations are rich with allot of depth and are enjoyable to both children and parents alike. There’s lots of see beyond the story and to explore with your child.

This book is ideal for exploring the seas and beaches.

More books like this

Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

Author: Tim Hopgood

Cewch ddysgu am liwiau gyda Gwdihŵ Fach, a hithau’n aros yn effro drwy’r dydd ac yn dysgu mor wych yw gwahanol gyfnodau’r diwrnod.

Explore colour with Little Owl as she stays up throughout the day learning how amazing the different times of day are.

Read more about Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

Yr Arth a fu’n bloeddio Bw! / The Bear who went Boo! (bilingual)

Author: David Walliams Adapted by Eurig Salisbury

Mae Arth Fach yn hoffi rhoi braw i anifeiliaid eraill yr Arctig, ond mae’n creu trafferthion i’w hun.

Little Bear likes to give the other animals in the Artic a fright, getting him into trouble.

Read more about Yr Arth a fu’n bloeddio Bw! / The Bear who went Boo! (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...