I Heart Holidays (Martha and the Bunny Brothers)

(1 reviews with an average rating of 5 out of 5)

Publisher: HarperCollins Children's Books

  • Read about Martha and her little bunny brothers on their splashy, sunny holiday!
  • Colourful and detailed illustrations that young children will love to explore.
  • Follow Martha as she stays upbeat while trying to entertain her brothers.

More books like this

Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

Author: Smriti Halls Adapted by Aneirin Karadog Illustrator: Ella Okstad

Pan mae plentyn bach yn dod ar draws eliffant yn y gegin yn llowcio’u hoff fyrbrydau i gyd, mae’n rhaid cael gwybod beth sy’n digwydd!

Wrth i fwy a mwy o anifeiliaid gwyllt gyrraedd a dechrau cymryd y tŷ drosodd, maen nhw’n esbonio bod y newid yn yr hinsawdd yn dinistrio’u cartrefi eu hunain felly mae’r plentyn yn awgrymu cynllun gwych i helpu.

Mae hon yn st…

Read more about Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

I Can Only Draw Worms

Author: Will Mabbitt

This genuinely hilarious book is brilliantly simple, based on the idea that the author-illustrator can only draw very childlike worms. Highly recommended.

Read more about I Can Only Draw Worms

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...