Amser stori Diwrnod Prysur yr Adar / A Busy Day for Birds

Darllen gydag Ore Oduba wrth iddo ddod ag A Busy Day for Birds gan Lucy Cousins yn fyw yn ein fideo amser stori.

Mae fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o’r fideo ar gael hefyd, ynghyd â fersiwn Gymraeg, sydd wedi’i haddasu a’i darllen gan Aneirin Karadog.

Diwrnod Prysur yr Adar/A Busy Day for Birds oedd y llyfr a ddewiswyd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Dechrau Da 2018. Yn 2019, disodlwyd Wythnos Genedlaethol Dechrau Da gan Pyjamarama, sef dathliad o straeon amser gwely.

A Busy Day for Birds darlleniad gan Ore Oduba

Fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o ddarlleniad Ore Oduba o A Busy Day for Birds

Diwrnod Prysur yr Adar darlleniad gan Aneurin Karadog