Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

Publisher: Rily

Mae Gwdihŵ Fach yn mynd i gysgu am ychydig yn lle aros yn effro drwy'r nos. Cewch ddysgu am y dydd yng nghwmni Gwdihŵ Fach, gan ddarganfod byd o liw, cymylau, haul a mwy. Wrth iddi nosi, dyma Gwdihŵ Fach yn sylweddoli bod y nos â'i sêr yr un mor hardd. Dyma lyfr hyfryd yn llawn lluniau sy'n cynnig cyfle i ddysgu am liwiau yng nghwmni Gwdihŵ Fach.


Little Owl takes a nap instead of staying awake all night. Explore the day time with Little Owl, discovering a world of colour, clouds, sun and more. As the night falls Little Owl realises that the night time is as beautiful with the stars. A wonderfully illustrated book, learning about colours with Little Owl.

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...