Pan Wenodd y Lleuad / When the Moon Smiled (bilingual)

Publisher: Rily

Daeth y nos ac mae’r lleuad yn tywynnu, ond mae’r holl anifeiliaid dal ar ddihun. Dilynwch y lleuad wrth iddi gynnau’r sêr i suo’r anifeiliaid i gysgu. Pan mae’r awyr yn llawn sêr sy’n disgleirio dros y fferm, mae’r lleuad yn gwenu. Mae’r llyfr hwn gan Petr Horáček wedi’i ddarlunio’n llachar ac mae’n stori hyfryd i’w rhannu gyda’ch plentyn.


Night has arrived with the moon shining down, but all the animals are still awake. Follow the moon as it turns on the stars to put the animals to sleep. Once the sky is full of stars shining above the farm the moon smiles. This brightly illustrated book by Petr Horáček is a lovely story to share with your child.

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...