Pan Wenodd y Lleuad / When the Moon Smiled (bilingual)

Publisher: Rily

Daeth y nos ac mae’r lleuad yn tywynnu, ond mae’r holl anifeiliaid dal ar ddihun. Dilynwch y lleuad wrth iddi gynnau’r sêr i suo’r anifeiliaid i gysgu. Pan mae’r awyr yn llawn sêr sy’n disgleirio dros y fferm, mae’r lleuad yn gwenu. Mae’r llyfr hwn gan Petr Horáček wedi’i ddarlunio’n llachar ac mae’n stori hyfryd i’w rhannu gyda’ch plentyn.


Night has arrived with the moon shining down, but all the animals are still awake. Follow the moon as it turns on the stars to put the animals to sleep. Once the sky is full of stars shining above the farm the moon smiles. This brightly illustrated book by Petr Horáček is a lovely story to share with your child.

More books like this

The Storm Whale / Morfil y Storm (bilingual)

Author: Benji Davies Adapted by Elin Meek

Yn dilyn noson stormus, mae Noi yn dod o hyd i forfil ar y traeth. Dyma stori wedi’i darlunio’n hyfryd sy’n adrodd hanes diwrnod Noi. 

Following a stormy night Noi finds a whale on the beach. Wonderfully illustrated book following the story of Noi the whale and his father.

Read more about The Storm Whale / Morfil y Storm (bilingual)

Pip the little Penguin / Pip y Pengwin Bach (bilingual)

Author: Roger Priddy Adapted by Aneirin Karadog

Cewch ddysgu am liwiau ac anifeiliaid gyda Pip y pengwin, wrth i Pip ddysgu nad oes dim o’i le ar fod yn ddu a gwyn.

Explore colour and animals with Pip the penguin, as pip learns that black and white is all right.

Read more about Pip the little Penguin / Pip y Pengwin Bach (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...