Pan Wenodd y Lleuad / When the Moon Smiled (bilingual)

Publisher: Rily

Daeth y nos ac mae’r lleuad yn tywynnu, ond mae’r holl anifeiliaid dal ar ddihun. Dilynwch y lleuad wrth iddi gynnau’r sêr i suo’r anifeiliaid i gysgu. Pan mae’r awyr yn llawn sêr sy’n disgleirio dros y fferm, mae’r lleuad yn gwenu. Mae’r llyfr hwn gan Petr Horáček wedi’i ddarlunio’n llachar ac mae’n stori hyfryd i’w rhannu gyda’ch plentyn.


Night has arrived with the moon shining down, but all the animals are still awake. Follow the moon as it turns on the stars to put the animals to sleep. Once the sky is full of stars shining above the farm the moon smiles. This brightly illustrated book by Petr Horáček is a lovely story to share with your child.

More books like this

Honc Honc! Me Me! (bilingual)

Author: Petr Horacek

Gallwch chi fodio trwy anifeiliaid fferm cyfarwydd gyda’ch baban, a chael hwyl yn gwneud y synau wrth ddarllen drwyddo.

Flip through familiar farmyard animals with your baby, joining in with the noises along the way.

Read more about Honc Honc! Me Me! (bilingual)

Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop (bilingual)

Author: Jan Ormerod Adapted by Delyth George Illustrator: Lindsey Gardiner

Llond trol o ddawnsio, hwyl a chanu, a bydd y plant wrth eu bodd yn ymuno â’r sbri.

A riot of dancing, fun and singing that children will love to join in with.

Read more about Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...