50 Gair Cyntaf / First 50 Words (bilingual)

Publisher: Atebol

Yn llawn o bethau cyfarwydd o fywyd bob dydd, mae 50 Gair Cyntaf yn ffordd liwgar o ddysgu geiriau newydd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae pob tudalen yn dilyn thema fel ‘Amser bath‘ a ‘Mynd am dro’.

Mae gan y llyfr bwrdd hwn lawer o fflapiau sy'n datgelu geiriau newydd a gall fod yn ffordd wych o gael dwylo bach i gymryd rhan.


Full of familiar things from every-day life, First 50 Words is a colourful way to learn new words in Welsh and English. Each page follows a theme like ‘Bathtime or ‘Going outside’.

This board book has many flaps reveal new words and can be a great way to get small hands involved.

More books like this

Chwarae gyda Cymro / Playtime with Cymro (bilingual)

Author: Caroline Jayne Church

Llyfr cyffwrdd a theimlo dwyieithog, darganfyddwch bethau llawn hwyl i'w gwneud a'u gweld gyda Cymro y ci.

Join Cymro as he spends a day of fun in the sun splashing in a pool, building sandcastles and playing with a ball.

Read more about Chwarae gyda Cymro / Playtime with Cymro (bilingual)

Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Author: Dawn Sirrett Adapted by Roger Boore

Beth am ymuno â Tedi yn y llyfr cyffwrdd a theimlo hwn wrth iddo chwilio am fabanod sydd wedi’u gwisgo yn holl liwiau’r enfys.

Join Teddy in this touch-and-feel book as he looks for babies dressed in all the colours of the rainbow.

Read more about Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...