Her Antur

Mae Fy Her Gyntaf yn gyfle gwych i ymarfer eich sgiliau cyfrif. A ddewisiwch chi fynd ar antur tu fas gyda Dewr neu antur yn y tŷ gydag Aled?