Llyfrau ac arfer amser gwely

Darganfyddwch Bath, Llyfr, Gwely: Camau syml tuag at noson well o gwsg.

Rydym ni'n deall mor flinderus y gall brwydrau cyn cysgu fod. Dyna pam rydym ni wedi dyfeisio Bath, Llyfr, Gwely: ateb syml i nosweithiau di-gwsg.

Lawrlwythwch ein llyfryn Bath, Llyfr, Gwely

Wyddech chi fod cysylltiad rhwng trefn amser gwely rheolaidd a gwell cwsg ymhlith plant ifanc? Rydym ni'n meddwl nad oes dim byd gwell na chwtsio a rhannu stori cyn cysgu gysurlon i'w hanfon yn hapus i'r cae sgwâr.

Meddai arbenigwraig magu plant Jo Frost:

Rydym ni'n gwybod taw cwsg yw'r brif broblem ar gyfer teuluoedd newydd (a rhai sydd ddim mor newydd). Mae Bath, Llyfr, Gwely'n ffordd ddibynadwy o sicrhau fod eich rhai bach yn sefydlu trefn ardderchog cyn cysgu - ac mae hynny'n golygu fod cyfle i chi gael gorffwys hefyd. Dyna pam rydw i wedi dod ynghyd gyda BookTrust ar gyfer eu hymgyrch Bath, Llyfr, Gwely.

Darllenwch ymlaen am awgrymiadau, canllawiau a chyngor gan Jo ac awduron a darlunwyr nodedig - fe welwch chi rai syniadau am sut i dawelu eich babi, sut i gynnal arfer amser gwely i sicrhau bod eich plentyn yn cael digon o gwsg, ac awgrymiadau am ein hoff lyfrau amser gwely.

Perthynas ramantus pobl Cymru'n dioddef oherwydd nosweithiau di-gwsg

Camau bach at well noson o gwsg

Sut i gael eich babi newydd-anedig i gysgu

0-2 fis

Cynghorion gorau Jo Frost ar gyfer setlo eich babi newydd.

Sut i gael eich babi i gysgu

2-12 mis

Cynghorion Jo Frost ar gyfer tawelu eich babi.

Sut i gael eich plentyn bach i gysgu

12-48 mis

Cynghorion gorau Jo Frost am dawelu eich plentyn bach.

Mwy o Bath, Llyfr, Gwely

Y llyfrau gorau ar gyfer amser gwely

Our recommended good night stories

Discover our specially selected list of perfect reads for the Bath, Book, Bed routine.

Bath, Llyfr, Gwely ar Twitter

Dilyn @BookTrust

BookTrust yng Nghymru

BookTrust Cymru

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.