Bath, Llyfr, Gwely

Camau bach at well noson o gwsg

Rydym ni'n deall mor flinderus y gall brwydrau cyn cysgu fod. Dyna pam rydym ni wedi dyfeisio Bath, Llyfr, Gwely: ateb syml i nosweithiau di-gwsg. Wyddech chi fod cysylltiad rhwng trefn amser gwely rheolaidd a gwell cwsg ymhlith plant ifanc? Rydym ni'n meddwl nad oes dim byd gwell na chwtsio a rhannu stori cyn cysgu gysurlon i'w hanfon yn hapus i'r cae sgwâr.

Jo Frost

Meddai Jo Frost:

Rydym ni'n gwybod taw cwsg yw'r brif broblem ar gyfer teuluoedd newydd (a rhai sydd ddim mor newydd). mae Bath, Llyfr, Gwely'n ffordd ddibynadwy o sicrhau fod eich rhai bach yn sefydlu trefn ardderchog cyn cysgu - ac mae hynny'n golygu fod cyfle i chi gael gorffwys hefyd. Dyna pam rydw i wedi dod ynghyd gyda BookTrust ar gyfer eu hymgyrch Bath, Llyfr, Gwely.

Daddy Pig

Meddai Dadi Mochyn:

Rydw i'n dipyn o arbenigwr ar gwsg am fy mod i'n rhiant ac rydw i'n DWLU cysgu. Felly bydda i'n ychwanegu fy nghynghorion gorau am amser bath a straeon cyn cysgu a'r holl bethau eraill sy'n rhan o'r drefn wrth gael Peppa a George i fynd i'r gwely ar gyfer noson braf o gwsg.

Perthynas ramantus pobl Cymru'n dioddef oherwydd nosweithiau di-gwsg

Camau bach at well noson o gwsg

Sut i gael eich babi newydd-anedig i gysgu

0-2 fis

Cynghorion gorau Jo Frost ar gyfer setlo eich babi newydd.

Sut i gael eich babi i gysgu

2-12 mis

Cynghorion Jo Frost ar gyfer tawelu eich babi.

Sut i gael eich plentyn bach i gysgu

12-48 mis

Cynghorion gorau Jo Frost am dawelu eich plentyn bach.

Mwy o Bath, Llyfr, Gwely

Y llyfrau gorau ar gyfer amser gwely

Our recommended good night stories

Discover our specially selected list of perfect reads for the Bath, Book, Bed routine.

Bath, Llyfr, Gwely adnoddau

Bath, Llyfr, Gwely ar Twitter

Dilyn @BookTrust