Mww! Mww! Moo! Moo! (bilingual)

Publisher: Rily

Mae anifeiliaid yn cuddio yn y cae, yn y sgubor a hyd yn oed y tu ôl i’r bwced. Codwch y fflapiau mawr i ddarganfod pwy sy’n swatio’n glyd ac yna cael hwyl yn gwneud y synau. Soch soch!

Cwlffyn o lyfr llachar, llawen gyda llawer i siarad amdano ac i’w ddarganfod. Mae’n berffaith ar gyfer babanod iau ond hefyd yn wych ar gyfer plant i dyfu i mewn iddo wrth iddyn nhw ddarganfod geirfa newydd a phethau i’w darganfod ar y tudalennau. Fe fyddai hwn yn gwneud llyfr delfrydol i rannu â phlant o bob oed.


Animals are hiding in the field, in the barn and even behind the bucket. Lift the big flaps to discover who is tucked away and then join in with the noises. Oink oink!

A chunky, bright, cheery book with lots to talk about and discover. It’s perfect for younger babies but also great for children to grow into as they discover new vocabulary and items to discover on the pages. This would make it an ideal book to share with children of different ages.

Share this page with your friends

More books like this

Honc Honc! Me Me! (bilingual)

Author: Petr Horacek

Gallwch chi fodio trwy anifeiliaid fferm cyfarwydd gyda’ch baban, a chael hwyl yn gwneud y synau wrth ddarllen drwyddo.

Flip through familiar farmyard animals with your baby, joining in with the noises along the way.

Read more about Honc Honc! Me Me! (bilingual)

Chwarae gyda Cymro / Playtime with Cymro (bilingual)

Author: Caroline Jayne Church

Llyfr cyffwrdd a theimlo dwyieithog, darganfyddwch bethau llawn hwyl i'w gwneud a'u gweld gyda Cymro y ci.

Join Cymro as he spends a day of fun in the sun splashing in a pool, building sandcastles and playing with a ball.

Read more about Chwarae gyda Cymro / Playtime with Cymro (bilingual)