Mww! Mww! Moo! Moo! (bilingual)

Publisher: Rily

Mae anifeiliaid yn cuddio yn y cae, yn y sgubor a hyd yn oed y tu ôl i’r bwced. Codwch y fflapiau mawr i ddarganfod pwy sy’n swatio’n glyd ac yna cael hwyl yn gwneud y synau. Soch soch!

Cwlffyn o lyfr llachar, llawen gyda llawer i siarad amdano ac i’w ddarganfod. Mae’n berffaith ar gyfer babanod iau ond hefyd yn wych ar gyfer plant i dyfu i mewn iddo wrth iddyn nhw ddarganfod geirfa newydd a phethau i’w darganfod ar y tudalennau. Fe fyddai hwn yn gwneud llyfr delfrydol i rannu â phlant o bob oed.


Animals are hiding in the field, in the barn and even behind the bucket. Lift the big flaps to discover who is tucked away and then join in with the noises. Oink oink!

A chunky, bright, cheery book with lots to talk about and discover. It’s perfect for younger babies but also great for children to grow into as they discover new vocabulary and items to discover on the pages. This would make it an ideal book to share with children of different ages.

More books like this

Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Author: Mary Murphy Adapted by Elin Meek

Dewch i gyfarfod ag anifeiliaid bach a mawr yn y llyfr fflip-fflapiau difyr hwn, ond gwyliwch rhag y corryn!

Meet animals big and small in this book full of flip-flap fun, but watch out for the spider!

Read more about Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

50 Gair Cyntaf / First 50 Words (bilingual)

Author: Atebol Adapted by Glyn Saunders-Jones

Mae'r llyfr bwrdd hwn yn llawn o bethau cyfarwydd o fywyd bob dydd ac mae'n ffordd liwgar o ddysgu geiriau newydd yn y Gymraeg a’r Saesneg.

This board book is full of familiar things from every-day life and is a colourful way to learn new words in Welsh and English.

Read more about 50 Gair Cyntaf / First 50 Words (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...