Mww! Mww! Moo! Moo! (bilingual)

Publisher: Rily

Mae anifeiliaid yn cuddio yn y cae, yn y sgubor a hyd yn oed y tu ôl i’r bwced. Codwch y fflapiau mawr i ddarganfod pwy sy’n swatio’n glyd ac yna cael hwyl yn gwneud y synau. Soch soch!

Cwlffyn o lyfr llachar, llawen gyda llawer i siarad amdano ac i’w ddarganfod. Mae’n berffaith ar gyfer babanod iau ond hefyd yn wych ar gyfer plant i dyfu i mewn iddo wrth iddyn nhw ddarganfod geirfa newydd a phethau i’w darganfod ar y tudalennau. Fe fyddai hwn yn gwneud llyfr delfrydol i rannu â phlant o bob oed.


Animals are hiding in the field, in the barn and even behind the bucket. Lift the big flaps to discover who is tucked away and then join in with the noises. Oink oink!

A chunky, bright, cheery book with lots to talk about and discover. It’s perfect for younger babies but also great for children to grow into as they discover new vocabulary and items to discover on the pages. This would make it an ideal book to share with children of different ages.

More books like this

This Bonny Baby

Author: Michelle Sloan Illustrator: Kasia Matyjaszek

What does your bonny baby love to do? This board book - complete with a shiny mirror - is one you'll return to again and again.

Read more about This Bonny Baby

Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Author: Lara Jones Adapted by Roger Boore

Mae Dan Deinosor yn gweld patrymau ym mhobman yn y llyfr cyffwrdd a theimlo dwyieithog hwn.

Dan Dinosaur sees patterns everywhere he goes in this bilingual touch-and-feel book.

Read more about Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...