Cyfrinach Betsan Morgan

Publisher: Lolfa

Argraffiad newydd yw hwn o lyfr gafodd ei gyhoeddi yn wreiddiol yn yr wythdegau ac mae’r stori yr un mor afaelgar heddiw ag yr oedd bryd hynny. Heb ei ffrind gorau, mae unrhyw gyffro roedd Betsan Morgan yn teimlo am fynd ar daith breswyl i Blas-yr-Hydd wedi diflannu, ond mae ei rhieni yn mynnu bod yn rhaid iddi fynd. Cyn iddi adael, mae Mam yn rhoi mwclis arbennig iddi o’i hen, hen, hen Nain oedd, yn ôl y sôn, yn byw yn yr hen blasty. Mewn tro annisgwyl, ar ôl cyrraedd mae Betsan yn darganfod ei bod hi’n gallu teithio yn ôl mewn amser ac yn sydyn mae’r daith ysgol ddiflas yn troi’n antur gyffrous.

Dyma lyfr a fydd yn tanio diddordeb ar draws y cwricwlwm ond yn enwedig ym meysydd:

Y Dyniaethau, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, Celfyddydau Mynegiannol


This is a new printing of a book that was originally published in the eighties and the story is still as appealing today as it was then. Without her best friend, any excitement Betsan Morgan had felt about going on a residential trip to Plas-yr-Hydd has disappeared, but her parents insist that she must go. Before leaving, her mother gives her a special necklace from her great, great, great grandmother who, apparently, lived in the old mansion. In an unexpected twist, after arriving Betsan discovers that she can travel back in time and suddenly the boring school trip becomes an exciting adventure.

This is a book that will stimulate interest across the curriculum but especially in the areas of:

Humanities, Languages, Literacy and Communication, Expressive Arts.

More books like this

Betty: Bywyd Penderfynol Betty Campbell / Betty: The Determined Life of Betty Campbell

Author: Nia Morais Illustrator: Anastasia Magloire

Heb os, mae'r llyfr yn ddathliad o'r dygnwch a dewrder a ddangosodd Betty Campbell yn ystod ei bywyd ac mae'n stori bwysig i blant ei darllen a'i chlywed.


The book is undoubtedly a celebration of the endurance and courage that Betty Campbell showed during her life and is an important story for children to read and hear.

Read more about Betty: Bywyd Penderfynol Betty Campbell / Betty: The Determined Life of Betty Campbell

The Sleeping Stones

Author: Beatrice Wallbank

Why are Gruff and Mat being irresistibly drawn towards the dangerous waters around their Welsh island? Can they right an ancient wrong? A gripping story of legend and magic, set in a close-knit community in Wales.

Read more about The Sleeping Stones

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...