Camau Corsiog

Publisher: Atebol

Dyma lyfr fydd yn apelio at blant sydd yn darllen llyfrau pennod am y tro cyntaf - yn enwedig y rhai sydd yn hoffi byd natur!

Mae rhagair gan Iolo Williams a map apelgar o fewn y tudalennau cyntaf yn hoelio diddordeb yn syth. Mae'r llyfr yn gyfres o straeon byrion wedi'u lleoli o gwmpas 'Y Gors'. Mae pob stori yn cyflwyno'r darllenydd i gymeriadau newydd o fyd natur. Rydyn ni'n dilyn eu helyntion wrth iddyn nhw ddysgu gwersi bywyd wrth fynd ati i gyd-fyw yn y Gors.

Mae'n llawn geirfa gyfoethog o fyd natur, ac yn ogystal â hynny, mae neges ym mhob un o'r straeon a fydd yn taro deuddeg gyda'r darllenwyr ifanc.


This is a book that will appeal to children reading chapter books for the first time – especially nature lovers!

A foreword by Iolo Williams and an appealing map within the first few pages immediately grabs attention. The book is a series of short stories based around 'Y Gors' (The Marsh). Each story introduces the reader to new characters from nature. We follow their troubles as they learn life lessons while actively living together in the Marsh.

It is full of the rich vocabulary of nature, and in addition, there is a message in each of the stories that will resonate with the young readers.

More books like this

Criw’r Coed a’r Draenogod

Author: Carys Glyn

Dyma’r ail yng nghyfres Criw’r Coed. Y tro hwn mae anifeiliaid hynaf y byd yn ôl i ddatrys dirgelwch y draenogod coll. 


This is the second in the Criw’r Coed series. This time, the oldest animals in the world are back to solve the mystery of the lost hedgehogs. 

Read more about Criw’r Coed a’r Draenogod

Dan y Don

Author: Nicola Davies Illustrator: Abbie Cameron

Dyma lyfr ffeithiol sydd yn tywys darllenwyr ifanc i fyd o dan y môr. Yn wahanol i lyfrau ffeithiol mwy traddodiadol mae hwn yn llyfr sydd yn cyfuno mydr ac odl gyda ffeithiau er mwyn agor llygaid darllenwyr i’r byd o dan y don.


This non-fiction book guides young readers to an undersea world. Unlike more traditional non-fiction books, this book combines met…

Read more about Dan y Don

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...