Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Gyda’ch help chi bydd plant o bob cwr o Gymru’n derbyn eu pecynnau Dechrau Da Babi a Blynyddoedd Cynnar. Dysgwch ragor am y pecynnau Dechrau Da cyfredol a chynghorion am sut i’w rhoi i deuluoedd.

Wales baby packPecyn babi

Ar gyfer pwy mae'r pecyn a phryd mae’n cael ei roi?

Mae'r pecyn ar gyfer babanod yng Nghymru. Mae’r pecynnau’n cael eu rhoi gan ymwelwyr iechyd yn ystod archwiliadau iechyd pan fydd y babi’n 6 mis oed.

Mae’r pecyn yn cynnwys dau lyfr a ddewiswyd yn ofalus i apelio at blant ifanc iawn, a llyfryn arbennig sy’n cynnwys syniadau am sut i rannu llyfrau, storïau a rhigymau rhwng 0 a 12 mis. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys mat lle rhigwm arbennig, sy’n cynnwys syniadau ar gyfer rhigymau Cymraeg a Saesneg.


Wales Early Years packPecyn Blynyddoedd Cynnar

Ar gyfer pwy mae'r pecyn a phryd mae’n cael ei roi?

Mae'r pecyn ar gyfer plant bach yng Nghymru. Mae’r pecynnau’n cael eu rhoi gan ymwelwyr iechyd yn ystod archwiliadau iechyd pan fydd y plentyn bach yn 27 mis.

Mae’r pecyn yn cynnwys dau lyfr stori a llun, a llyfryn yn llawn o syniadau ar gyfer rhannu llyfrau, storïau a rhigymau pan fydd y plant yn 18-36 mis oed. Mae bag gwyrdd Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da wedi cael ei gynllunio er mwyn i blant bach allu’i ddal ac mae’n ddelfrydol ar gyfer eu galluogi nhw eu hunain i’w gario i’r llyfrgell.


Beth yw'r ffordd orau o roi'r pecynnau hyn?

Wrth roi rhodd pecyn Dechrau Da i deulu, mae’n bwysig:
  • Cyfleu neges gynnes a chalonogol o safon uchel am bleser a manteision rhannu llyfrau
  • Dangos cynnwys y pecyn
  • Gwahodd y teulu i ymuno â’r llyfrgell
  • Rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw ddigwyddiadau lleol, fel amser stori a rhigwm, neu gyfleoedd dysgu perthnasol i deuluoedd

Gifting the packs image