Dechrau Da yng Nghymru 

Mae Dechrau Da yn annog teuluoedd i ddarllen a rhannu llyfrau o oedran ifanc iawn.

Bydd pob plentyn yng Nghymru’n derbyn dau becyn Dechrau Da oddi wrth yr Ymwelydd Iechyd, a phob pecyn yn cynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg, ynghyd â llyfryn yn llawn o syniadau am sut i rannu llyfrau, storïau a rhigymau. Dysgwch ragor am y gefnogaeth rydym ni’n ei roi i ymwelwyr iechyd a gweithwyr blynyddoedd cynnar ledled Cymru.

Gallwch bellach gofrestru ar gyfer Blwch Gwych 2017

Mae cynadleddau blynyddol Blwch Gwych Dechrau Da yn arfogi ymarferwyr yng Nghymru â’r sgiliau a’r adnoddau ar gyfer ysbrydoli plant a theuluoedd i fwynhau llyfrau a darllen gyda’i gilydd.

Thema Blwch Gwych eleni yw Darllen, Siarad, Rhannu. Archebwch eich lle i glywed areithiau allweddol a chymryd rhan mewn gweithdai a fydd yn eich helpu i hybu darllen ar y cyd yn eich lleoliad blynyddoedd cynnar.

Dysgwch ragor, darllenwch eirda ar gyfer Blwch Gwych, ac archebwch eich tocynnau.

Yn yr adran hon...

Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Gyda’ch help chi bydd plant o bob cwr o Gymru’n derbyn eu pecynnau Dechrau Da Babi a Blynyddoedd Cynnar. Dysgwch ragor am roi’r pecynnau Dechrau Da…

Blwch Gwych 2017

‘Y diwrnod hyfforddi gorau i mi ei fynychu ers tro byd.’ Dysgwch sut y gall cynadleddau Blwch Gwych Dechrau da eich cefnogi a’ch ysbrydoli.

Mwy gan BookTrust Cymru

BookTrust Cymru ar Twitter

Dilynwch ni ar Twitter

Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori yw’r rhaglen genedlaethol ar gyfer plant oedran Derbyn yng Nghymru, a ddarperir gan BookTrust Cymru. Mae’n hollol ddwyieithog ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Gweithgareddau Wythnos Genedlaethol Dechrau Da 2017