Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Bydd pob plentyn yng Nghymru’n derbyn dau becyn Dechrau Da arbennig, sy’n cael eu rhoi i deuluoedd gan Ymwelwyr Iechyd.

Mae llyfrgelloedd Cymru’n cydlynu Dechrau Da gan redeg sesiynau Amser Rhigwm ac Amser Stori i’ch helpu chi a’ch plentyn i fwynhau llyfrau a rhigymau ac i ddal ati i ddarllen.

Os nad ydych chi wedi derbyn eich pecynnau Dechrau Da, cysylltwch â’ch Ymwelydd Iechyd neu ewch i’r llyfrgell os gwelwch yn dda.

Ariennir Dechrau Da yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.

Dechrau Da Babi

Rhoddir y pecyn Dechrau Da Babi fel rheol yn ystod archwiliad iechyd 6 mis oed eich plentyn. Mae’n cynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg, a ddewiswyd yn ofalus i apelio at blant ifanc iawn, a llyfryn arbennig sy’n cynnwys syniadau am rannu llyfrau, straeon a rhigymau.

Wales baby pack


Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar

Rhoddir y pecyn Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar fel rheol yn ystod archwiliad iechyd 27-mis oed eich plentyn. Mae’n cynnwys llyfrau stori a llun Cymraeg a Saesneg, a llyfryn yn llawn syniadau ar gyfer rhannu llyfrau, straeon a rhigymau. Cynlluniwyd y bag gwyrdd Dechrau Da Blynyddoedd cynnar er mwyn i’ch plentyn bach ei ddal – perffaith ar gyfer mynd i’r llyfrgell.

Wales Early Years pack

Nodwch os gwelwch yn dda y gall y llyfrau sydd yn y pecyn fod yn wahanol i’r rhai yn y llun.