Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Bydd pob plentyn yng Nghymru’n derbyn dau becyn Dechrau Da arbennig, sy’n cael eu rhoi i deuluoedd gan Ymwelwyr Iechyd.

Mae llyfrgelloedd Cymru’n cydlynu Dechrau Da gan redeg sesiynau Amser Rhigwm ac Amser Stori i’ch helpu chi a’ch plentyn i fwynhau llyfrau a rhigymau ac i ddal ati i ddarllen.

Os nad ydych chi wedi derbyn eich pecynnau Dechrau Da, cysylltwch â’ch Ymwelydd Iechyd neu ewch i’r llyfrgell os gwelwch yn dda.

Ariennir Dechrau Da yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.

Dechrau Da Babi

Byddwch chi’n derbyn y pecyn Dechrau Da Babi yn ystod blwyddyn gyntaf bywyd eich plentyn. Mae’n cynnwys dau lyfr, a ddewiswyd yn ofalus i apelio at blant bach iawn, ynghyd â llyfryn arbennig sy’n cynnwys syniadau am rannu llyfrau, straeon a rhigymau rhwng 1 a 12 mis oed. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys mat lle bwyd rhigwm arbennig â syniadau arno am rigymau Cymraeg a Saesneg y bydd eich babi wrth ei bodd â nhw.

Wales baby pack


Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar

Bydd eich plentyn bach yn derbyn y pecyn Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar oddi wrth eich Ymwelydd Iechyd. Mae’n cynnwys dau lyfr stori a llun a llyfryn yn llawn o syniadau ar gyfer rhannu llyfrau, straeon a rhigymau pan fydd plant rhwng 18-36 mis oed. Cynlluniwyd y bag gwyrdd Dechrau Da Blynyddoedd cynnar er mwyn i’ch plentyn bach ei ddal – perffaith ar gyfer mynd i’r llyfrgell.

Wales Early Years pack