Pyjamarama yng Nghymru

Fe gawsom ni amser gwych ym mis Mehefin yn dathlu hud stori amser gwely â’n hymgyrch Pyjamarama.

Buom yn gweithio gyda llyfrgelloedd, lleoliadau gofal plant a phartneriaid eraill ledled y wlad i gynnal amseroedd stori a phartïon pyjamas arbennig iawn ledled Cymru.

Dad and kids reading Welsh version of CCTJ

Roeddem wrth ein bodd i allu rhoi 9,000 copi rhad ac am ddim o’n hoff lyfrau i’w rannu - Dacw’r Car yn Dŵad / Car, Car, Truck, Jeep gan Katrina Charman a Nick Sharratt mewn addasiad Cymraeg newydd sbon gan Aneirin Karadog.

Ac mae hwyl Pyjamarama yn parhau! Gallwch fwynhau ein holl adnoddau Pyjamarama yma ar y wefan. Gyda rhigymau a straeon i wrando arnynt yn Gymraeg ac yn Saesneg, dalenni lliwio a gweithgaredd crefft serennog arbennig i’w wneud gyda’r plantos gallwch ddathlu stori amser gwely drwy gydol y flwyddyn!

Katrina Charman ar hudoliaeth straeon cyn cysgu

Pyjamarama: dathlu rhyfeddod straeon amser gwely gartref

Gweithgareddau a rhigymau Pyjamarama

Pefria fel seren

Gwna benwisg lleuad a sêr

Helpwch eich rhai bach i ddod yn sêr gyda ein crefft hyfryd, hawdd. Edrychwch i weld pa mor befriog a llachar y gallan nhw wneud eu penwisg.

Cynllunia dy byjamas dy hun

Hwyl gyda lliwio

Teimlo’n greadigol? Cydia mewn creonau, pensiliau, paent a phompoms – beth bynnag sydd ei angen i droi’r dillad nos hyn yn byjamas gorau’r dref!

Rhigymau cyn cysgu i’w rhannu

Rhigymau Cymraeg a Saesneg

Dewch i gael cwtsh ar gyfer eich amser rhigwm arbennig chi. Dyma wyth rhigwm gwych ar thema amser gwely yn Gymraeg a Saesneg y gallwch chi eu dweud neu ganu gyda’ch gilydd.

Gwrando ar straeon a rhigymau

Canu gyda Dacw’r Car yn Dŵad, yn Gymraeg

Gwrando ar Car, Car, Truck, Jeep, yn Saesneg

Rhigymau amser gwely Pyjamarama yn Gymraeg

Bloomsbury Publishing logoDarluniau © 2018 Nick Sharratt. O Car, Car, Truck, Jeep gan Katrina Charman a Nick Sharratt. Wedi’u cyhoeddi a’u hatgynhyrchu trwy ganiatâd caredig Bloomsbury Publishing PLC.