Pyjamarama yng Nghymru

Byddwn ni’n dathlu hud stori amser gwely ledled Cymru â’n hymgyrch Pyjamarama newydd rhwng 3 a 9 Mehefin.

Rydyn ni’n gweithio gyda llyfrgelloedd, lleoliadau gofal plant a phartneriaid eraill ledled y wlad i gynnal amseroedd stori arbennig iawn – a phartïon pyjamas!

Dad and kids reading Welsh version of CCTJ

Bydd teuluoedd yn gallu cael copi rhad ac am ddim o un o’n hoff lyfrau i’w rannu – Dacw’r Car Yn Dŵad/ Car, Car, Truck, Jeep gan Katrina Charman a Nick Sharratt, mewn addasiad Cymraeg newydd sbon gan Aneirin Karadog.

Hefyd bydd gennon ni weithgareddau difyr rhad ac am ddim i’w mwynhau, gan gynnwys dalen rigymau ar y thema amser gwely a gweithgaredd crefft serennog arbennig i’w wneud gyda’r plantos.

I’ch helpu chi i baratoi ar gyfer Pyjamarama, mae gennon ni lawer o adnoddau yma ar y wefan, yn amrywio o bosteri a syniadau am ddigwyddiadau i ddalenni lliwio a rhigymau i’w rhannu.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld mewn dathliad Pyjamarama yn fuan!

Katrina Charman ar hudoliaeth straeon cyn cysgu

Pyjamarama: dathlu rhyfeddod straeon amser gwely gartref

Gweithgareddau a rhigymau Pyjamarama

Pefria fel seren

Gwna benwisg lleuad a sêr

Helpwch eich rhai bach i ddod yn sêr gyda ein crefft hyfryd, hawdd. Edrychwch i weld pa mor befriog a llachar y gallan nhw wneud eu penwisg.

Cynllunia dy byjamas dy hun

Hwyl gyda lliwio

Teimlo’n greadigol? Cydia mewn creonau, pensiliau, paent a phompoms – beth bynnag sydd ei angen i droi’r dillad nos hyn yn byjamas gorau’r dref!

Rhigymau cyn cysgu i’w rhannu

Rhigymau Cymraeg a Saesneg

Dewch i gael cwtsh ar gyfer eich amser rhigwm arbennig chi. Dyma wyth rhigwm gwych ar thema amser gwely yn Gymraeg a Saesneg y gallwch chi eu dweud neu ganu gyda’ch gilydd.

Offer a chynghorion i ymarferwyr

Posteri Pyjamarama

Lawrlwytho eich posteri

Os hoffech roi gwybod i bawb am eich digwyddiad Pyjamarama, mae gennym bosteri wedi’u darlunio (gan gynnwys fersiwn Word â chanol gwag i’w bersonoli) y gallwch ei argraffu a’i arddangos yn eich lleoliad.

Syniadau am ddigwyddiad Pyjamarama

Ysbrydoliaeth!

Rydym ni wedi hel ynghyd rhai syniadau gwych ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau Pyjamarama y bydd y plant bach a’u teuluoedd wrth eu bodd gyda nhw – o adeiladu ffau a gwleddoedd canol nos i amser stori a pharti cwsg tedis.

Pecyn offer cyfryngau cymdeithasol / y wasg

Lawrlwytho eich pecyn offer

Defnyddiwch ein pecyn offer cyfryngau a’r wasg i roi cyhoeddusrwydd i Pyjamarama a’ch digwyddiadau./ Ynddo cewch gynghorion a chyngor, cardiau a baneri cymdeithasol, darpar ddatganiadau i’r wasg a llawer mwy.

Gwrando ar straeon a rhigymau

Canu gyda Dacw’r Car yn Dŵad, yn Gymraeg

Gwrando ar Car, Car, Truck, Jeep, yn Saesneg

Rhigymau amser gwely Pyjamarama yn Gymraeg

Bloomsbury Publishing logoDarluniau © 2018 Nick Sharratt. O Car, Car, Truck, Jeep gan Katrina Charman a Nick Sharratt. Wedi’u cyhoeddi a’u hatgynhyrchu trwy ganiatâd caredig Bloomsbury Publishing PLC.