Bagiau Llyfrau Bwmerang

Set o fagiau llyfrau y bydd plant yn mynd â nhw adref yn eu tro, sy’n cynnwys dau lyfr stori a llun bendigedig: Little Monkey gan Marta Altés a Cled y Cwmwl Unig gan Tim Hopgood, addasiad gan Eleri Huws.

Bydd pob plentyn hefyd yn derbyn ei gylchgrawn gweithgaredd ei hun i’w gadw. Mae llawer o syniadau a gweithgareddau yn y pecyn offer i athrawon i’ch helpu chi a’ch dosbarth i archwilio llyfrau Bwmerang.

Cylchgrawn Bwmerang

Cylchgrawn Bwmerang

Bydd pob plentyn yn derbyn copi o’r cylchgrawn gweithgaredd hwyliog hwn i’w rannu â rhieni a gofalwyr yn y cartref.

Pecyn offer i athrawon

Pecyn offer Bagiau Llyfrau Bwmerang

Mae’r pecyn offer yn awgrymu ffyrdd y gall athrawon rannu’r bagiau er mwyn i’r plant wir fwynhau darllen y llyfrau a’r cylchgrawn yn y cartref a’r ysgol. Cymorth i chi ddatblygu deilliannau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Gwrando ar Cled y Cwmwl Unig

Gwrando ar ragor o straeon yn Gymraeg

Cyflwyniad i deuluoedd

Cyflwyniad i Fagiau Llyfrau Bwmerang

Cyflwynwch y Bagiau Llyfrau Bwmerang i rieni a gofalwyr gyda’r cyflwyniad lliwgar hwn, sy’n cynnwys gwybodaeth am fanteision rhannu straeon ac ambell gyngor gwych i deuluoedd.

Sut gwnaeth un ysgol ddefnyddio’r bag

Darllen yr astudiaeth achos

Defnyddiodd Ysgol Gynradd Danygraig y Bagiau Llyfrau Bwmerang fel pont bwysig rhwng yr ysgol a’r cartref.