Cerdd Amser Rhigwm Mawr Cymru gan Bardd Plant Cymru

Diolch i Gruffudd Owen, Bardd Plant Cymru, am ysgrifennu'r gerdd hudol hon ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru.

Bardd Plant Cymru poem

Lawrlwythwch y gerdd ac ewch ati i ganu ynghyd

Byddem wrth ein boddau gyda lluniau a chlipiau ohonoch yn rhoi tro arni! Rhannwch nhw gyda ni gan ddefnyddio #RhannuRhigwmRhannuGwên

Dathliad Cymru gyfan Booktrust Cymru o ganeuon a rhigymau ydy Amser Rhigwm Mawr Cymru.

Caiff cynllun Bardd Plant Cymru ei redeg gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.