Cynhadledd Blwch Gwych Dechrau Da 2017: Darllen, Siarad, Rhannu

Diolch o galon i bawb a fynychodd ein Cynadleddau Blwch Gwych 2017 yn Ne a Gogledd Cymru.

Fe gawsom ni amser wrth ein bodd yn rhannu syniadau gydag ymarferwyr blynyddoedd cynnar, a chawsom ein hysbrydoli gan araith allweddol arbennig iawn gan yr Kathy Goouch, Athro Addysg Gynnar ym Mhrifysgol Christ Church Caergaint.


Beth yw Blwch Gwych?

Mae Blwch Gwych yn cefnogi ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar i ysbrydoli plant a theuluoedd ledled Cymru i fwynhau llyfrau a darllen gyda'i gilydd.

Mae Blwch Gwych, rhan o raglen Dechrau Da, yn arfogi ymarferwyr â'r sgiliau a'r adnoddau i:

  • hybu darllen ar y cyd yn eu lleoliad
  • annog rhieni a gofalwyr i ddarllen a mwynhau llyfrau gyda'u plant
  • defnyddio llyfrau'n greadigol mewn sesiynau blynyddoedd cynnar

Superbox workshop

Sut mae'n gweithio?

Superbox booksMae cynhadledd Blwch Gwychyn dod â gweithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar ynghyd - gweithwyr chwarae, arbenigwyr iaith gynnar, llyfrgellwyr, gweithwyr meithrinfeydd ac Ymwelwyr Iechyd sy'n gweithio gyda phlant 0-5 oed. Mae'r gynhadledd yn canolbwyntio ar rannu arfer dda a rhoi digonedd o syniadau newydd i gynadleddwyr allu'u defnyddio yn eu lleoliadau.

Bydd pawb sy'n mynychu'r diwrnod yn cael mynd â phecyn arbennig 'Blwch Gwych Babi Dechrau Da' a 'Blwch Gwych Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da' adref gyda nhw. Mae'r 'Blychau Gwych' hyn yn cynnwys copïau lluosog o lyfrau cyfredol Dechrau Da ynghyd ag adnoddau ar gyfer arwain sesiynau creadigol a deniadol. Mae cael mynediad i gopïau lluosog o lyfrau'n agor drws ar wledd o bosibiliadau am weithgareddau cyffrous i ddenu teuluoedd.

Adborth ac adnoddau Blwch Gwych

… diwrnod hyfforddi gorau i mi ei fynychu ers tro byd.

Cynadleddwr Blwch Gwych

Syniadau ysbrydoledig ar gyfer dweud stori a syniadau ar gyfer gweithdai ar gyfer rhieni.

Cynadleddwr Blwch Gwych

Siaradwyr / darparwyr gweithdai ardderchog sy'n deall anghenion y cynadleddwyr.

Cynadleddwr Blwch Gwych

Adnoddau Blwch Gwych 2017

Taflen weithgareddau A4 ddwyieithog ar gyfer pob llyfr

Mae Llygoden yn Fach (Mouse is Small) gan Mary Murphy; All About Me! gan Dorling Kindersley; Dawns yr Anifeiliaid (Doing the Animal Bop) gan Jan Ormerod a Delyth George; Hooray for Fish gan Lucy Cousins

Adnoddau Blwch Gwych 2017

Cynghorion ar sut i redeg sesiwn Blwch Gwych

Daw’r cyngor hwn oddi wrth ymarferwyr sydd wedi cynnal sesiynau Blwch Gwych ac Amser Stori.

Dyddiadur Sesiwn Blwch Gwych 2017

Dyddiadur Sesiwn Blwch Gwych

Bydd y dyddiaduron hyn yn helpu BookTrust i ddeall sut y defnyddir adnoddau Blwch Gwych a sut y maen nhw’n gwneud gwahaniaeth.