Wythnos Genedlaethol Dechrau Da

Wythnos Genedlaethol Dechrau Da yw digwyddiad blynyddol BookTrust i ddathlu hwyl a manteision rhannu llyfrau, storïau a rhigymau gyda phlant o oedran cynnar.

Eleni, digwyddodd Wythnos Genedlaethol Dechrau Da rhwng 5-11 Mehefin. Y thema oedd Archwilio’r Awyr Agored! a’r llyfr a ddewiswyd oedd yr hyfryd Everybunny Dance! gan Ellie Sandall, (addasiad Cymraeg – Pob Un Bwni’n Dawnsio gan Anni Llŷn) – stori hyfryd am gyfeillgarwch rhwng criw o fwnis cerddorol a llwynog cyfeillgar.

Ellie Sandall with children at Spitalfields farm

Plant o Feithrinfa Rainbow House yn cwrdd ag awdur Everybunny Dance! Ellie Sandall yn Fferm Ddinesig Spitalfields

Gobeithio eich bod chi wedi cael cymaint o hwyl ag a gawsom ni wrth fynd allan i’r awyr agored, i fwynhau picnic yr arth fach, neidio fel bwni, amser rhigwm ac, yn fwyaf pwysig, rhannu llyfrau a storïau gyda’n gilydd.

Rydym ni wrth ein bodd i ddweud ein bod ni wedi rhoi 450,000 copi o lyfr hyfryd Ellie Sandall, Everybunny Dance! yn rhad ac am ddim i deuluoedd mewn digwyddiadau ar draws y wlad, diolch i gefnogaeth Llyfrau Plant Hodder.

Bydd eich adran Wythnos Genedlaethol Dechrau Da yma’n fuan

Mae adran lawn Wythnos Genedlaethol Dechrau Da wrthi’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd, felly dewch yn ôl yn fuan ac fe welwch chi rigymau i wrando arnynt, bwnis i’w lliwio, clustiau bwni i’w gwneud a llawer iawn mwy.

Yn y cyfamser, gallwch fwynhau ein fersiwn ryngweithiol wych o Everybunny Dance! Mae’r hyfryd Anni Llŷn yn darllen y stori, ac mae’n cynnwys effeithiau sain a cherddoriaeth y bydd eich plentyn bach yn dwlu arnyn nhw. Mae fersiwn Gymraeg hefyd a fersiwn fideo Iaith Arwyddo Prydeinig.

Yn ogystal, rydym ni wedi casglu at ei gilydd rai o’r lluniau bendigedig o’ch anturiaethau awyr agored a anfonwyd atom… cymerwch olwg ar y lluniau isod.

Welsh cover of Everybunny Dance online storybook

Darllen gyda ni

Wythnos Genedlaethol Dechrau Da mewn lluniau

NBW montage 1

NBW montage 2

Diolch o waelod calon i…

  • Hodder Children’s Books, rhan o’r Hachette Children’s Group, am ganiatâd i gyhoeddi ein fersiwn arbennig o Everybunny Dance!
  • Ellie Sandall am ei geiriau a’i lluniau hyfryd
  • Lauren Laverne, Anni Llŷn a Lilli Risner am eu sgiliau dweud stori rhagorol

Darluniau © Ellie Sandall