Dechrau Da yng Nghymru

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau rhannu llyfrau, straeon a rhigymau. Drwy gyfrwng Dechrau Da, mae BookTrust Cymru’n gwneud yn siŵr fod gan bob plentyn yng Nghymru ei lyfrau’i hun yn y cartref, ac mae’n cefnogi teuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd yn rheolaidd.

Yn yr adran hon…

Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Gall pob plentyn yng Nghymru dderbyn dau becyn Dechrau Da arbennig, y mae ymwelwyr iechyd fel rheol yn eu rhoi yn ystod archwiliadau iechyd 6 mis a 27 mis oed.

Gwrando ar straeon Dechrau Da

Rydym ni wedi recordio rhai o’n storïau Dechrau Da yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i chi allu’u mwynhau gyda’ch gilydd. Cliciwch ar yr arwyddion chwarae ac ymlaciwch i fwynhau amser stori arbennig iawn

Pethau i’w gwneud a’u creu

BookTrust Cymru ar Twitter

Dilynwch ni ar Twitter

Ar eich marciau bwnis, barod bwnis…

Mwynhewch ein llyfr stori sy’n llawn o ganu a dawnsio

Ymunwch â’r bwnis chwareus a’r llwynog cyfeillgar yn ein fersiwn ryngweithiol wych o lyfr stori Pob Un Bwni’n Dawnsio! Gallwch ddarllen ar y cyd yn Gymraeg a Saesneg.

Gweithgareddau Wythnos Genedlaethol Dechrau Da 2018