Dechrau Da yng Nghymru

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau rhannu llyfrau, straeon a rhigymau. Drwy gyfrwng Dechrau Da, mae BookTrust Cymru’n gwneud yn siŵr fod gan bob plentyn yng Nghymru ei lyfrau’i hun yn y cartref, ac mae’n cefnogi teuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd yn rheolaidd.

Yn yr adran hon…

Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Bydd pob plentyn yng Nghymru’n derbyn dau becyn Dechrau Da arbennig, sy’n cael eu rhoi i deuluoedd gan ymwelwyr iechyd cyn bod y plentyn yn dathlu’r pen blwydd cyntaf, ac yna eto pan fydd y plentyn yn 27 mis oed.

Gwrando ar straeon Dechrau Da

Rydym ni wedi recordio rhai o’n storïau Dechrau Da yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i chi allu’u mwynhau gyda’ch gilydd. Cliciwch ar yr arwyddion chwarae ac ymlaciwch i fwynhau amser stori arbennig iawn

Dathlu 25 mlynedd o Ddechrau Da

Mae hi'n ben blwydd 25 mlynedd Dechrau Da eleni... dewch i weld sut y byddwn ni'n dathlu yng Nghymru!

Dysgu rhagor

Pethau i’w gwneud a’u creu

BookTrust Cymru ar Twitter

  • National Storytelling Week begins on 27 January. Read Cardiff-based author Cath Little's tips about storytelling he… https://t.co/hV6yBvmtfj 10 hours ago
  • RT @Booktrust: Are you in need of a bit of #TuesdayMotivation this morning? You can't go wrong with a bit of help from Madeleine L'Engle, w… 1 day ago
  • RT @Booktrust: Everyone has their favourite dog in children's books - but you might be about to get a new one! We're giving away three sign… 1 day ago
Dilynwch ni ar Twitter

Ar eich marciau bwnis, barod bwnis…

Mwynhewch ein llyfr stori sy’n llawn o ganu a dawnsio

Ymunwch â’r bwnis chwareus a’r llwynog cyfeillgar yn ein fersiwn ryngweithiol wych o lyfr stori Pob Un Bwni’n Dawnsio! Gallwch ddarllen ar y cyd yn Gymraeg a Saesneg.

Gweithgareddau Wythnos Genedlaethol Dechrau Da 2017