Bath, Llyfr, Gwely

Camau bach at well noson o gwsg

Bath, Llyfr, Gwely header

Rydym ni'n deall mor flinderus y gall brwydrau cyn cysgu fod. Dyna pam rydym ni wedi dyfeisio Bath, Llyfr, Gwely: ateb syml i nosweithiau di-gwsg. Wyddech chi fod cysylltiad rhwng trefn amser gwely rheolaidd a gwell cwsg ymhlith plant ifanc? Rydym ni'n meddwl nad oes dim byd gwell na chwtsio a rhannu stori cyn cysgu gysurlon i'w hanfon yn hapus i'r cae sgwâr.

Jo Frost

Meddai Jo Frost:

Rydym ni'n gwybod taw cwsg yw'r brif broblem ar gyfer teuluoedd newydd (a rhai sydd ddim mor newydd). mae Bath, Llyfr, Gwely'n ffordd ddibynadwy o sicrhau fod eich rhai bach yn sefydlu trefn ardderchog cyn cysgu - ac mae hynny'n golygu fod cyfle i chi gael gorffwys hefyd. Dyna pam rydw i wedi dod ynghyd gyda BookTrust ar gyfer eu hymgyrch Bath, Llyfr, Gwely.

Daddy Pig

Meddai Dadi Mochyn:

Rydw i'n dipyn o arbenigwr ar gwsg am fy mod i'n rhiant ac rydw i'n DWLU cysgu. Felly bydda i'n ychwanegu fy nghynghorion gorau am amser bath a straeon cyn cysgu a'r holl bethau eraill sy'n rhan o'r drefn wrth gael Peppa a George i fynd i'r gwely ar gyfer noson braf o gwsg.

Eisiau cael rhagor oddi wrth Jo a Dadi Mochyn? Cofrestrwch ar gyfer ein llif Twitter @BookTrustCymru @Booktrust #BathLlyfrGwely #BookBathBed i gael rhagor o gynghorion oddi wrth Jo a Dadi Mochyn.

Camau bach at well noson o gwsg

Sut i gael eich babi newydd-anedig i gysgu

0-2 fis

Cynghorion gorau Jo Frost ar gyfer setlo eich babi newydd.

Sut i gael eich babi i gysgu

2-12 mis

Cynghorion Jo Frost ar gyfer tawelu eich babi.

Sut i gael eich plentyn bach i gysgu

12-48 mis

Cynghorion gorau Jo Frost am dawelu eich plentyn bach.