Print page

Festive books in Welsh and English / Llyfrau Nadoligaidd yn Gymraeg a Saesneg

Antur Fawr Panta Clos

We’re filling our stockings with our favourite festive books in Welsh and English.

Rydyn ni'n llenwi ein hosanau Nadolig gyda'n hoff lyfrau Nadoligaidd yn Gymraeg a Saesneg.

 • Anrheg Nadolig Taid / Grandpa Christmas

  Author: Michael Morpurgo Adapted by Mari Lisa Illustrator: Jim Field
  Publisher: Atebol
  Interest age: 3-5

  A Christmas letter with a strong environmental theme.

  Llythr Nadolig gyda neges amgylcheddol gref.

 • Antur Fawr Panta Clos

  Author: Claire Freedman Adapted by Eurig Salisbury Illusted by Ben Cort
  Publisher: Gomer
  Interest age: 2+
  Reading age: 3+

  The aliens and their pants are back! Can they help Santa deliver his presents?

  Mae Pobl y Pants yn ôl! Ydyn nhw’n gallu helpu Santa Clos i ddosbarthu anrhegion i bobl y byd?

 • Carw Nadolig Olwen

  Author: Nicola Killen Adapted by Mari Dalis Illustrator: Nicola Killen
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 0-5

  This is a magical story of Olwen's Christmas Eve adventure. A perfect book that's sure to become a favourite with everyone.

  Dyma stori hudolus am Olwen a'i hantur noswyl Nadolig. Llyfr perffaith sy'n siŵr o fod yn ffefryn gan bawb.

 • Cyfres Maes y Mes: Rhoswen a’r Eira

  Author: Nia Gruffydd Illustrator: Lisa Fox
  Publisher: Y Lolfa
  Interest age: 6-8
  Reading age: 7+

  An original Welsh chapter book about a fairy who faces a bit of a dilemma after a heavy snow fall.

  Llyfr pennod, Cymraeg gwreiddiol am dylwythen deg sy’n wynebu tipyn o benbleth ar ôl cawod drom o eira.

 • Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

  Author: Sue Hendra Adapted by Elin Meek Illustrator: Paul Linnet
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 3-6
  Reading age: 6+

  Here's a Christmas eve adventure in Sue Hendra's usual lively style. Let's hope that Gwynfor does indeed manage to save Christmas!

  Dyma antur frys noswyl Nadolig yn arddull fywiog arferol Sue Hendra. Gobeithio wir y bydd Gwynfor yn llwyddo i achub y Nadolig!

 • Llyfr Bwrdd 100 Gair Nadolig

  Author: Roger Priddy Adapted by Ryan Head
  Publisher: Rily
  Interest age: 0-3

  A Christmassy first words book.

  Llyfr geiriau cyntaf Nadoligaidd.

 • Nadolig Llawen Cyw

  Author: Anni Llŷn Illustrator: Debbie Thomas
  Publisher: Y Lolfa
  Interest age: 0-6
  Reading age: 3+

  Here’s a Christmas adventure with Cyw and friends, perfect for all young children.  

  Dyma antur Nadolig Cyw a’i ffrindiau, perffaith ar gyfer pob plentyn bach.

 • Nadolig y Bwsi Beryglus

  Author: Anne Fine Adapted by Gareth F Williams Illustrator: Steve Cox
  Publisher: Rily
  Interest age: 6-8
  Reading age: 7+

  Poor Twffyn is not having a good Christmas. Read all about his misadventures - you’re guaranteed to giggle!

  Dydy Twffyn druan ddim yn cael Nadolig rhy dda. Darllenwch am yr holl ddrama - rydych chi’n siŵr o chwerthin!  

 • Dyddiadur Dripsyn / Storm Eira

  Author: Jeff Kinney Adapted by Owain Siôn
  Publisher: Rily
  Interest age: 8-12
  Reading age: 8+

  Greg is in big trouble, even though it’s not entirely his fault.  A snowstorm saves him for a while, what’s waiting for him once the snow melts?

  Mae Greg mewn trwbl mawr, er nad fe sydd ar fai yn llwyr.  Mae storm eira yn ei arbed rhag yr awdurdodau dros dro, ond beth sy’n ei ddisgwyl ar ôl i’r eira doddi?