Llyfr Bwrdd 100 Gair Nadolig

Publisher: Rily

Dyma lyfr bwrdd hyfryd o 100 o eiriau cyntaf Nadoligaidd a gaeafol. Gyda ffotograffau hyfryd mae'r llyfr yn faint perffaith ar gyfer dwylo bach. Ar bob tudalen ddwbl mae lluniau yn ymwneud â thema Nadoligaidd wahanol o addurniadau i ddillad gaeaf cynnes, clyd, ac o Siôn Corn i grefftau Nadolig.

Mae'r amrywiaeth o ffotograffau yn gwneud y llyfr hwn yn ddelfrydol i chi baratoi at Nadolig cyntaf plentyn, neu siarad â phlentyn am bethau newydd a chyfarwydd. Bydd babanod yn siŵr o fod eisiau darllen y llyfr hwn drosodd a throsodd a thro. Gyda phlant meithrin gallech ddefnyddio'r lluniau fel pwynt trafod gyda grŵp o blant er mwyn iddynt ddysgu am arferion Nadoligaidd eu ffrindiau a'u cyfoedion.


Here's a lovely board book of 100 first Christmassy and winter words. With beautiful photographs, this book is the perfect size for little hands. Each double page has photos on a different Christmas or winter theme, from decorations to snug winter clothes, and from Father Christmas to Christmas crafts.

The variety of photos in this book makes it ideal to help you prepare for a child's first Christmas, or speak to an older child about new and familiar things. Babies will surely want to read this book over and over again. With nursery children you could use the pictures in this book as a talking point with a group of children to help them learn about their friends' Christmas traditions.

More books like this

Carw Nadolig Olwen

Author: Nicola Killen Adapted by Mari Dalis Illustrator: Nicola Killen

This is a magical story of Olwen's Christmas Eve adventure. A perfect book that's sure to become a favourite with everyone.

Dyma stori hudolus am Olwen a'i hantur noswyl Nadolig. Llyfr perffaith sy'n siŵr o fod yn ffefryn gan bawb.

Read more about Carw Nadolig Olwen

Nadolig Llawen Cyw

Author: Anni Llŷn Illustrator: Debbie Thomas

Here’s a Christmas adventure with Cyw and friends, perfect for all young children.  

Dyma antur Nadolig Cyw a’i ffrindiau, perffaith ar gyfer pob plentyn bach.

Read more about Nadolig Llawen Cyw

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...