Dw i Ddim Eisiau Mynd

Publisher: Dref Wen

Mae Mam yn sâl a rhaid i Dad fynd i'r gwaith, felly rhaid i Lili fynd i dŷ Melanie am y dydd. Mae Dad yn dweud bod Lili'n siŵr o gael hwyl, ond mae problem - dydy Lili ddim eisiau mynd! Dewch gyda Lili wrth iddi hi fynd i dŷ Melanie a sylweddoli nad yw pethau newydd mor ddrwg â hynny wedi'r cyfan. Addasaid o Don't Want to Go.

More books like this

Peek-Through Jobs We Do

Author: Jonny Marx Illustrator: Zoe Waring

Roxy the rat shows us around her neighbourhood to find out what jobs different animals do - from Dasher the dog detective to Michelle the monkey mechanic. This board book with 8 peek-through flaps is a lovely introduction to different jobs, aimed at slightly older toddlers.

Read more about Peek-Through Jobs We Do

Planet Omar: Incredible Rescue Mission

Author: Zanib Mian Illustrator: Nasaya Mafaridik

Omar and his friends launch a mission to rescue their favourite teacher and make a disturbing discovery: she has undoubtedly been abducted by aliens!

Read more about Planet Omar: Incredible Rescue Mission

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...